Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er lokalisert på Nygårdshøyden i Bergen sentrum.

Postadresse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postboks 7802
5020 Bergen

E-post: post@svfa.uib.no

Telefon til Informasjonssenteret kl. 09.00-14.00 : 55 58 98 50

Besøksadresse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Lauritz Meltzers hus
Fosswinckels gate 6
5007 Bergen