Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er lokalisert på Nygårdshøyden i Bergen sentrum.

SV-bygget sett fra siden med blå himmel i bakgrunnen
Foto/ill.:
Hilde Marie Rognås

Postadresse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postboks 7802
5020 Bergen

E-post: post@svfa.uib.no

Besøksadresse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Lauritz Meltzers hus
Fosswinckels gate 6
5007 Bergen