Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I tillegg til nasjonale lover for universiteter og høyskoler, styres studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet av UiB sin egen studieforskrift og av et eget utfyllende reglement for fakultetet.

Bilde av mange paragraftegn
Foto/ill.:
www.colourbox.com