Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ph.d.-kurs

Kurs og seminarer

Hovedinnhold

Oversikt over kurs og seminarer på ph.d.-nivå som tilbys ved SV-fakultetet. Her finner du også informasjon om opplegget for vitenskapsteori, samt lenker til samfunnsvitenskapelige kurs ved andre institusjoner