Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Regler og skjema

Her finner du informasjon om gjeldende regler, retningslinjer, veiledninger, skjema i forskerutdanningen og rettigheter og plikter som stipendiat, og informasjon om forskningsetikk.

Colourful books
Foto/ill.:
Jason Leung, Unsplash