Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fremdrift

Fremdrift i ph.d.-programmet. Fremdriftrapportering, ph.d.-registrering, midtveisevaluering og forlengelse av avtaleperiode.

Neste
Kvinne sitter i en boktrapp og leser
Foto/ill.:
Clay Banks, Unsplash
1/4
Samling bilder som viser ph.d.-aktiviteter
Foto/ill.:
Ana Melo, Unsplash
2/4
Lys innerst i en lang korridor
Foto/ill.:
Varun Gaba, Unsplash
3/4
Smilende doktorkandidater etter gjennomført doktorpromosjon
Foto/ill.:
UiB
4/4
Tilbake