Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Reglement, retningslinjer og veiledninger for forskerutdanningen

Under finner du lenker til reglement, retningslinjer og veiledninger for forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Merk at ph.d.-graden og dr.philos.-graden har ulike forskrifter og veiledninger.

Rekker av paragraftegn i svart skrift på hvit bakgrunn
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold