Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utdanningsforum på SV-fakultetet

Utdanningsforumet er et rådgivende organ i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

Hovedinnhold

Utdanningsforum består av visedekan for utdanning (leder), undervisningslederne ved hvert av instituttene og seksjonssjef for Studieseksjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Forumet møtes ca. to ganger per semester.

Utdanningsforum 2021-2025: