Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utdanningsforum på SV-fakultetet

Utdanningsforumet er et rådgivende organ i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

Main content

Utdanningsforum består av visedekan for utdanning (leder), undervisningslederne ved hvert av instituttene og seksjonssjef for Studieseksjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Forumet møtes ca. to ganger per semester.

Utdanningsforum 2021-2025: