Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fremdriftsrapportering

Doktorgradskandidat og hovedveileder skal hvert år levere separate skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen.

Hovedinnhold

 

Veileder(e) og kandidat plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av forskerutdanningen, slik at utdanningen, så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.

Manglende eller utilfredsstillende fremdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp.

Fremdriftsrapporteringen gjennomføres via en nettbasert spørreundersøkelse. Alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere får en e-post med lenke til eget skjema som skal fylles ut. Frist for å fullføre fremdriftsrapportering er 1. november.