Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Jubileum

SV-fakultetet 1970-2010

Opptakten, opprøret og seiersmarsjen. Den første tiden med samfunnsfag ved UiB.

Hovedinnhold

SV-fakultetet markerte i 2010 sine første 40 år og feiret jubileumsuke i september. Torsdag 9 september 2010 var det stort jubileumsarrangement med premiere på filmen "Opptakten, opprøret og seiersmarsjen: Den første tiden med samfunnsfag ved UiB". Stipendiat Kristoffer Chelsom Vogt ved Sosiologisk institutt har regissert filmen, som er bygd opp rundt intervjuer med mange av de personene som har spilt viktige roller i etableringen og utviklingen av fakultetet.


Trang fødsel

"Det er opplest og vedtatt at Det samfunnsvitenskapelige fakultet kom til verden for 40 år siden. Men det var knapt noen verdensbegivenhet, bortsett kanskje fra her oppe på Nygårdshøyden. Det som skjedde den gangen, i 1970, var i sin prosaiske enkelhet at Det historisk-filosofiske fakultet fikk avløsning for kjærlig fadderskap." Slik innledet fakultetets første dekan Ørjar Øyen sitt foredrag "Blikk i bakspeilet: Om etableringen av Det samfunnsvitenskapelige fakultet".

Ingen 40-årskrise

I 1970 ble en rekke fag skilt ut fra Det historisk-filosofiske fakultet, og de samfunnsvitenskapelige fagene fikk sitt eget fakultet ved Universitetet i Bergen. I 2010 kan fakultetet se tilbake på 40 år med forsking, engasjement og debatt. Men det er ikke et fakultet i 40-årskrise som jubilerer. Jubileumsfilmen viser gjennom sine blikk på oppstarten, studentopprøret, kvinneforskning og tverrfaglighet et levende, engasjerende og i høy grad internasjonalt faglig miljø. Bildet utfylles i omtalen av fakultetet i På høyden 9 september.