Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Internasjonalisering

Lenker til diverse ressurser som kan bidra til opphold utenlands og økt internasjonalt samkvem

Hovedinnhold

Finansieringsmuligheter for utenlandsopphold

For generelle råd og informasjon for utreisende forskere kan man henvende seg til UiB sitt Internasjonalt senter

Noen av de viktigste finansieringsmulighetene for utenlandsopphold og deltagelse i internasjonale forskningssamarbeid er de underståande.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet  i  Bergen

Norges forskningsråd

Utenlandsstipend - stipend til doktrogradskandidater og postdoktorer finansiert av Norges forskningsråd (midlertidig stengt)

Nordiske støtteordninger

Støtteordninger i EU

Organisasjoner, foreninger, stiftelser etc