Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ph.d.-registrering

Alle UiBs ph.d.-kandidater skal registrere seg hvert semester og bekrefte hvorvidt de er aktive i forskerutdanningen. Registreringen skjer via en nettportal, studentweb, hvor du som kandidat skal oppdatere og holde oversikt over din individuelle doktorgradsavtale, opplæringsdel og progresjonen i forskerutdanningen.

Hovedinnhold

Du finner portalen ved å gå til studentweb.uib.no og logge deg inn med brukernavn og passord eller fødselsnummer og pin-kode. Mangler du pin-kode kan du få denne tilsendt ved å trykke på "Send pin-kode med e-post"og skrive inn fødselsnummeret. Pin-koden vil normalt sendes til din UiB e-postadresse. Hvis du ikke har en slik, vil koden sendes til den e-postadressen du oppga i forbindelse med søknad om opptak til forskerutdanningen.

Når du er logget inn, trykker du på knappen "Start registreringa på ph.d.". I steg 3 er det viktig at du også trykker på fanen "Ph.d." for å kontrollere viktige opplysninger som er registrert på deg.

Ph.d.-registreringen må være fullført innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Retningslinjer og råd ved ph.d.-registrering

I steg 2, "Utdanningsplan" kan du søke opp og melde deg til ph.d.-kurs ved UiB. Du melder deg opp ved å bruke funksjonen "Legg til emne". Meld deg opp til undervisning og vurdering ved bruk av de grå knappene.

I steg 3, "Status og oversikt" vil du se en oversikt over emner som inngår i din opplæringsdel, både planlagte og oppnådde studiepoeng. Planen for forskerutdanningen inneholder alle de obligatoriske elementene som du er forpliktet til å gjennomføre som kandidat (Ph.d.-avtale, vitenskapsteori og etikk, metode, faglig teori, formidling og avhandling). Gjennom ph.d.-registreringen får du oversikt over din plan for forskerutdanningen og du skal bruke registreringen til å oppdatere progresjon. For å få eksterne ph.d.-kurs godkjent i din opplæringsdel må du søke om godkjenning til ditt institutt

Velg fanen "Ph.d." i steg 3 for å kontrollere viktig avtaleinformasjon som er registrert på deg. "Arbeidsgiver og finansiering": disse feltene viser hvem som er arbeidsgiver og finanskilde under doktorgradsstipendet. "Veileder": Vennligst kontrollér at det oppførte veiledningsforholdet er i overensstemmelse med virkeligheten. Angående "Avtaleperiode" og "Tidskonto": I tilfeller der du har hatt permisjon og fått skriftlig beskjed om at stipendiatperioden er forlenget, ber vi deg spesielt kontrollere at "avtaleperiodens slutt" er i overensstemmelse med dette.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen som vises i "Tidskonto" hovedsakelig er til bruk i rapporteringsøyemed. Visning i "Tidskonto" vil ikke nødvendigvis ha en direkte sammenheng med de faktiske personalmessige forholdene for kandidaten. Hvis du oppdager avvik i "Avtaleperiode" eller "Tidskonto", ber vi om at dette meldes til fakultetet.

Kandidater med annen arbeidsgiver enn SV-fakultetet ved UiB, bes sende inn dokumentasjon fra arbeidsgiver når stipendiatperioden blir forlenget.    

Husk å fullføre alle de fem stegene. Hvis det er noe du lurer på, eller som ikke stemmer, kan det kanskje være til hjelp å lese informasjonen under fanen "Vanlig stilte spørsmål". Hvis du fremdeles er usikker, ber vi deg om likevel å trykke "Fullfør" og melde inn ditt spørsmål til fakultetet:

 

Ofte stilte spørsmål

Hva med kurs som er tatt utenfor UiB?

Dokumentasjon på alle eksterne kurs som skal godkjennes som en del av opplæringsdelen må sendes til fakultetet umiddelbart etter at kurset er sluttført. Kandidaten skal legge ved utfylt godkjenningsskjema for hvert kurs. Disse kursene registreres og godkjennes manuelt av fakultet/institutt. Mer informasjon finner du under fakultetets sider om opplæringsdelen i forskerutdanningen.

Hvordan godkjennes formidlingsdelen?

I studentweb vil formidlingsdelen stå oppført som et obligatorisk emne allerede når du starter i forskerutdanningen. Formidlingsdelen vil ha koden FORMIDLSV900, og vil automatisk stå oppført som en aktivitet du skal fullføre i nest siste semester. Hvis du tenker å gjennomføre formidlingsaktivitetene et annet semester enn FORMIDLSV900 er oppført, endrer du dette ved å trykke knappen "Flytt emnet til annet semester" i steg 2. Når formidlingsdelen anses som fullført, føres alle aktivitetene opp på et eget skjema. Formidlingsdelen registreres og godkjennes manuelt av fakultet/institutt. Mer informasjon om dette finner du under fakultetets sider om opplæringsdelen i forskerutdanningen.

Hvorfor vises ikke fullførte kurs i studentweb?

Hvis tidligere gjennomførte forskerutdanningskurs ikke fremkommer i planen, og du har sendt dokumentasjon på gjennomføringen til fakultetet, kan du kontakte ph.d.-koordinator ved fakultetet. Fakultetet legger kontinuerlig inn dokumentasjon, men dette er en omfattende prosess og kandidatene må derfor påregne at det kan ta tid før alle planer for forskerutdanningen er fullstendig oppdaterte.

Hvem gjelder ph.d.-registreringen for?

Alle kandidater skal registrere seg. Også kandidater som er tatt opp samme semester. Ph.d.-registreringen gjelder også eksterne kandidater som er tatt opp til forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ph.d.-kandidater som er i permisjon eller har annet fravær skal også registrere seg for å melde fra om at en fortsatt er i et forskerutdanningsløp, men at en eventuelt er i permisjon eller har annet fravær.

Må kandidater som har fått godkjent opplæringsdelen, likevel registrere seg?

Alle kandidater skal registrere seg. Dersom du allerede har fått godkjent opplæringsdelen skal du kun oppdatere adresseinformasjon, samt gi opplysninger om fravær og at du faktisk er en aktiv ph.d.-kandidat.

Kan man bruke studentweb utenfor den ordinære registreringsperioden?

Det er fortsatt mulig å melde seg opp til forskerutdanningskurs via den samme portalen etter de semestervise fristene.

Skal ph.d.-kandidater betale semesteravgift?

Ph.d.-kandidater som er ansatt som stipendiater skal ikke betale semesteravgift. Kvotestipendiater skal fortsatt betale semesteravgift.

Lykke til!