Hjem
Click

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Velkommen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Samfunnsvitenskapene gir oss innsikt i og forståelse om hva samfunn og sosiale relasjoner er, og gir oss kunnskap til å løse samfunnets utfordringer. 

 

Nyhet

Åpnet ny forskningslab ved UiB

UiB åpner nytt digitalt laboratorium. Målet er å teste folks holdninger om viktige samfunnstema.

Nyhet

Fem unge forskarar får millionar

Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.

Holbergprisen

Holbergdebatten 2016: Ytringsfrihet og sivilisert konflikt i en brytningstid

Hvordan kan vi legge til rette for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn som er preget av ulike verdensbilder og terskler for akseptable ytringer? Holbergprisen inviterer til debatt om ytringsfrihet med Timothy Garton Ash, Kari Steen-Johnsen og Jostein Gripsrud den 3. desember.

Forskning i front

Identifiserer nye klasseforskjeller

Professor Don Kalb ønsker å etablere en forskningsgruppe som skal forske på de økende motsetningene i den nye kapitalismen i Kina, landene i Sør og i Europa.

Nyhet

Forskere ved SV-fakultetet kommenterte valget i USA

Det overraskende resultatet ved presidentvalget i USA 8. november har skapt store overskrifter og forskere ved SV-fakultetet har bidratt med analyser av valget.