Hjem
Click

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Velkommen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Samfunnsvitenskapene gir oss innsikt i og forståelse om hva samfunn og sosiale relasjoner er, og gir oss kunnskap til å løse samfunnets utfordringer. 

 

Konferanse: Krigen i Syria
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 15

Konferanse: Krigen i Syria

Krisa i Syria starta i 2011 og er i dag eit av dei største problema det internasjonale samfunnet står ovanfor. 15. februar blir det arrangert ein eindagskonferanse om temaet.

Forskingsstøtte

Toppforskmiddel til åtte prosjekt ved Universitetet i Bergen

Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk støttar forskingsmiljø som kan verta internasjonalt leiande.

Sosialantropologi

Fredrik Barth er død

Fredrik Barth var regnet som Skandinavias fremste sosialantropolog og etablerte Institutt for sosialantropologi ved UiB.

Åpen dag 2016
Tag - KALENDER Created with Sketch. mar 09

Fagdag for samfunnsfag: #samfunnsutfordringer

Samfunnet er sammensatt og det trengs mennesker med samfunnsvitenskapelig forståelse i jobber som skal styre og utvikle samfunnet. I stat og kommune, i skole og massemedier, i organisasjoner og bedrifter er det bruk for samfunnsvitere. Kanskje du skal bli en av dem?

Forsking | Samfunnsvitskap

Etablerer unikt digitalt laboratorium ved UiB

Elisabeth Ivarsflaten skal leia eit nytt laboratorium som representerer UiB og Bergens Forskningsstiftelse si største satsing nokon sinne på infrastruktur innan feltet. Ho meiner laben kan gjera UiB til ein av dei mest interessante stadane for samfunnsvitskapleg utdanning og forsking i Europa.

Rådgiver ved EFTA-sekretariatet i Brussel

I tillegg til studiene tror jeg at deltidsjobber og ulike verv viser at man har høy grad av arbeidskapasitet og at man er engasjert. Studie- og arbeidsopphold i utlandet er også viktig for å vise tilpasningsevne, språk- og kulturforståelse.
Katrine Moland Hansen
Rådgiver