Hjem
Click

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nytt satsingsområde lansert

I mai 2017 ble UiBs strategiske satsingsområde Globale Samfunnsutfordringer offisielt lansert. Les mer om SV-fakultetets deltakelse på arrangementet og hvordan vi vil satse på global forskning og utdanning fremover.

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som alle tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmålene som rører seg i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Vi ønsker at våre forskere og undervisere skal bidra til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

FORSKNING | MIGRASJON

Nytt fokus på migrasjon

Professor Hakan G. Sicakkan ønsker å styrke forskningen på migrasjon og transnasjonalitet i Bergen som en del av satsingsområdet Globale Samfunnsutfordringer i UiBs strategi for 2016-22.

FORNY STUD-ENT

Studentprosjektet Travelogue får en million fra FORNY Stud-ent

Det automatiserte reiseregningssystemet Travelogue, utviklet av studenter på informasjonsvitenskap ved UiB, har blitt tildelt en million i støtte fra Norges Forskningsråd.

NYHETER

Globale samfunnsutfordringer offisielt lansert

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra sterkt innenfor alle de tre pilarene som utgjør satsingsområdet globale samfunnsutfordringer: Global helse, ulikhet og migrasjon.

FREMTIDENS FORSKERE

Marija forsker på maskinenes moral

Marija Slavkovik har alltid vært tiltrukket til maskiner. Helt naturlig derfor at hun har plassert kunstig intelligens i sentrum for sin forskning.

FREMTIDENS FORSKERE

Utfordrer fremtidens energiproblemer

I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?