Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Har du spørsmål om studievalg eller utveksling? Lurer du på hva du kan jobbe med etter en samfunnsfaglig utdanning? Du finner informasjonen du trenger her på våre nettsider.

Hvis du trenger mer informasjon om studier og studiehverdagen ved SV-fakultetet kan du henvende deg i Infosenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Følg oss på: 

Forskerutdanning

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr forskerutdanning som leder frem til ph.d.-graden. Forskerutdanningen har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig vitenskapelig arbeid som dokumenteres gjennom en avhandling som skal forsvares offentlig i disputas. Det gis også mulighet til å forsvare dr.philos. ved fakultetet.