Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Har du lyst til å studere samfunnsvitenskapelige fag? Lurer du på hva du kan jobbe med etter en samfunnsfaglig utdanning? Du finner informasjonen du trenger for å velge studieprogram her på våre nettsider.    

Hvis du trenger mer informasjon om studier og studiehverdagen ved SV-fakultetet kan du henvende deg i Infosenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Følg oss på: 

Forskerutdanning

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr forskerutdanning som leder frem til ph.d.-graden. Forskerutdanningen har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig vitenskapelig arbeid som dokumenteres gjennom en avhandling som skal forsvares offentlig i disputas. Det gis også mulighet til å forsvare dr.philos. ved fakultetet.