Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

FORSKNINGSFINANSIERING

Mare Nullius: Edvard Hviding får Toppforsk-bevilgning

Sosialantropologen Edvard Hviding er en av tre UiB-forskere som er blitt tildelt millionbeløp gjennom Forskningsrådets prestisjefulle Toppforsk-program for sitt prosjekt Mare Nullius.

Utdanning

Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet deles hvert år ut til et fagmiljø som har lagt særlig vekt på å utvikle kvaliteten på sine utdanninger. Frist for å nominere kandidater til prisen i 2018 er 16. mars.

Masteropptak 2018

Vil du søke opptak til et masteprogram ved SV-fakultetet i 2018?

Fristen for å søke opptak til et masterprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er 15. april. Instituttene inviterer alle interesserte til egne møter der du kan få informasjon om de ulike masterprogrammene.

NYHET

Hvorfor faller så mange utenfor skole og arbeidsliv i Norge?

Institutt for økonomi i samarbeid med UNI Research Rokkansenteret har fått tildelt 10 millioner fra Norges forskningsråd for å studere prosessene rundt frafall, omstilling og nedbemanning i norsk skole og arbeidsliv.