Hjem
Click

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som alle tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmålene som rører seg i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Vi ønsker at våre forskere og undervisere skal bidra til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Nytt satsingsområde lansert

I mai 2017 ble UiBs strategiske satsingsområde Globale Samfunnsutfordringer offisielt lansert. Les mer om SV-fakultetets deltakelse på arrangementet og hvordan vi vil satse på global forskning og utdanning fremover.

NYHETER | SENTERÅPNING

Millionbeløp til barnevernsforskning

Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.

NYHET | KONFERANSE

Tverrfaglig diskusjon rundt kjønn, seksualitet og lovverk

Den fjerde Bergen Exchanges-konferansen åpnet mandag 21. august med et spesielt fokus på lovgivning som sosial endringsfaktor i forhold til kjønn og seksualitet.

MEDIA CITY BERGEN

Studentene har inntatt Media City Bergen

Nærmere 100 forventningsfulle studenter inntok i dag Media City Bergen. Studentene blir det første kullet som får sin utdanning ved de prestisjefulle nye studietilbudene i medieklyngen, der universitetet er samlokalisert med en rekke aktører i mediebransjen.

FREMTIDENS FORSKERE

Forsker for å hjelpe samfunnets svakeste

Georg Picot har lenge forsket på midlertidige ansettelser i arbeidslivet. I sitt neste prosjekt ønsker han å se på lavtlønnsyrker og hvordan offentlige tiltak påvirker lønn.

Utveksling

Orienteringsmøte om utveksling på SV-fakultetet

Internasjonal erfaring er eit viktig fortrinn i ei globalisert verd. Vurderer du utveksling, kom på orienteringsmøta våre, søknadsfristen er 1 september.