Hjem
Click

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som alle tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmålene som rører seg i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Vi ønsker at våre forskere og undervisere skal bidra til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Nytt satsingsområde lansert

I mai 2017 ble UiBs strategiske satsingsområde Globale Samfunnsutfordringer offisielt lansert. Les mer om SV-fakultetets deltakelse på arrangementet og hvordan vi vil satse på global forskning og utdanning fremover.

Nyhet

Nordmenn flest har høy tillit til nyheter

Nordmenn fremdeles mer digitale i sin nyhetsbruk enn de fleste andre europeere, fastslår Infomedia-forskerne Hilde Sakariassen, Jan Fredrik Hovden og Hallvard Moe i ny rapport.

FN-HAVKONFERANSE 2017

Antropologer i maktens korridorer

En trio av antropologer deltok på FNs havkonferanse første uken i juni 2017 – og gjorde interessante observasjoner om begrepsbruken i FN-diplomatiet samt mulighetene for små land til å markere seg og påvirke prosesser.

Valg 2017

Ny dekanduo valgt

På fakultetsstyremøtet 13 juni 2017 ble det valgt ny dekan og prodekan for SV-fakultetet. Professor Jan Erik Askildsen fra institutt for økonomi ble valgt til dekan og professor Ragnhild Muriaas fra institutt for sammenliknende politikk til prodekan

NYHETER | EU-STØTTE

Kan digitalisering gi mer integrert forvaltning?

Det internasjonale forskningsprosjektet TROPICO har fått støtte gjennom EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektet ledes fra Universitetet i Bergen.

NYHETER | FN HAVKONFERANSE 2017

Bergen og Fiji utvider samarbeidet

Universitetet i Bergen og University of the South Pacific har lansert opprettelsen av et felles professorat i hav- og klimaforskning på en stor mottakelse under FNs havkonferanse.