Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk senter åpnet ved UC Berkeley

I slutten av oktober ble Peder Sather Center for Advanced Study (PSCAS) ved University of California Berkeley offisielt åpnet.

UC Berkeley campus med Sather Tower
UC Berkeley campus med Sather Tower
Foto/ill.:
Foto: Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Sammen med Forskningsrådet deltar åtte norske institusjoner i konsortiet bak PSCAS: universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Agder, BI og NHH.  Det nye senteret skal legge til rette for utvidet samarbeid mellom norske forskere og UC Berkeley.

Universitetsledelsen og Det samfunnsvitenskapelige fakultet var representert ved den offisielle åpningen av PSCAS.  Instituttleder Lise Rakner på Institutt for sammenliknende politikk holdt innlegg på Peder Sather Centre Inaugural Conference 25.-26. oktober og trekker frem tema som menneskerettigheter og migrasjon og klimaendringer som veldig relevant for fakultetet.  Lise Rakner sier det nye senteret byr på unike muligheter for samarbeid og vil være en veldig god plattform for å utvikle prosjekter med både norsk og amerikansk deltakelse.  For yngre forskere gir dette samarbeidet unike muligheter for å knytte kontakter med et universitet som er rangert som et av de beste universitetene i verden.

 

Rapport fra åpningen av PSCAS (Forskningsrådet)

Peder Sather Center for Advanced Study (UC Berkeley)