Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Jobb

Rekruttering til studentorganisasjoner: Engasjement som investering

Både tidligere studenter og eksperter anbefaler engasjement ved siden av studiene. Men det krever innsats.

Hovedinnhold

Engasjement som investering

Utenomfaglig engasjement gir den den enkelte mye både personlig og i forhold til potensielle arbeidsgivere.

Les mer om dette her.

Avgjørende praksis

Engasjement i studentorganisasjoner åpner mange dører i arbeidslivet. Rudi Jakobsen og Tommy Holen Helland har begge brukt studentorganisasjoner for å nå målene sine i arbeidslivet.

Les mer om dette her.