Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyheter fra På Høyden

Valt eller tilsett leiar? Ja, takk begge delar

Det kan bli både valte og tilsette instituttleiarar på UiB i framtida. Men fakulteta må bestemme seg for det eine eller det andre.

Hovedinnhold

Torsdag skal universitetsstyret ta stilling til framtidig styreform på institutt- og fakultetsnivå ved UiB med bakgrunn i Rokkanundersøkinga. I denne kjem det fram at ei relativt stor gruppe vitskapleg tilsette ved alle fakultet ønskjer valte instituttleiarar. Samstundes kjem det fram at eit fleirtal tilsette meiner ansvarsforholdet ved institutta har blitt klarare med dei tilsette leiarane.

 

Les meir om saka her