Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter fra På Høyden

Valt eller tilsett leiar? Ja, takk begge delar

Det kan bli både valte og tilsette instituttleiarar på UiB i framtida. Men fakulteta må bestemme seg for det eine eller det andre.

Main content

Torsdag skal universitetsstyret ta stilling til framtidig styreform på institutt- og fakultetsnivå ved UiB med bakgrunn i Rokkanundersøkinga. I denne kjem det fram at ei relativt stor gruppe vitskapleg tilsette ved alle fakultet ønskjer valte instituttleiarar. Samstundes kjem det fram at eit fleirtal tilsette meiner ansvarsforholdet ved institutta har blitt klarare med dei tilsette leiarane.

 

Les meir om saka her