Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Christieseminaret 24. april

Audun Lysbakken og sentrale velferdsforskere diskuterer hvordan velferdsforskningen benyttes i politiske beslutninger.

Hovedinnhold

Audun Lysbakken kommer på Christieseminaret for å snakke om utfordringer i bruk av velferdsforskningen i politiske beslutningsprosesser. Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo vil snakke om sine erfaringer som leder i Velferd- og migrasjonsutvalget. Erling Valvik, tidligere rådmann i Kristiansand vil snakke om bruk av velferdsforskningen i forvaltningen.

I andre del av programmet vises den varierte og omfattende velferdsforskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Per Lægreid (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitensvitenskap), Ann Nilsen (Sosiologisk institutt), Christine Jacobsen (Institutt for sosialantropologi/UNI Rokkansenteret) og Kjell Vaage (Institutt for økonomi) vil presentere det fremste av velferdsforskningen ved fakultetet. I tillegg vil tre yngre forskere presentere sine spennende prosjekter.

Program

Christieseminaret er gratis og åpent for alle.   Påmelding