Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiB får nye klær

I januar vil universitetet stå med helt nye nettsider. Da er et stort oppryddingsarbeid over. Målsettingen er at de nye eksterne nettsidene skal profilere UiB som den moderne kunnskaps- og kommunikasjonsinstitusjonen den er.

Hovedinnhold

Weben skal bli et godt redskap for interne og eksterne brukere. Rammen for prosjektet er på 8,5 millionar, og det har tvunget seg fram av nødvendighet for å stramme opp inntrykket UiB sender ut gjennom sine nettsider.

Lettere oppdatering og navigasjon

UiB sine nettsider inneholder enorme mengder med informasjon. Fra 19. januar neste år er de gamle nettsidene historie. Da har prosjektgruppen for wksternweben jobbet i godt og vel to og et halvt å med å sette sammen den nye weben. En bedre samkjøring av informasjonen som ligger på sidenemed basis i like navigasjonsprinsipper, vil gjøre kvalitetssikringen av informasjonen letter samtidig som UiBs nettprofil vil bli mer helhetlig og lettere tilgjengelig for eksterne brukere.

Enklere og raskere publikasjon

 

For de enkelte enhetene ved UiB vil det bli lettere å publisre nyheter og aktuell informasjon enn tidligere. I dag ligger nettsidene til UiB spredd utover et stort antall servere og det har vært nødvendig å publisere aktuelt stoff og informasjon flere steder i ulike maler, noe som har gjort oversikten og samkjøringen vanskelig. Den enkelte enhet står nå friere til å publisere stoff og nyheter på en helt annen måte og dermed ha lettere for å selv skape en egen profil, som i mindre grad er styrt av maler og sentral policy en tilfellet har vært til nå.