Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Hvorfor heter samfunnsvitenskapelig fakultet sin bygning Lauritz Meltzers Hus? Hvorfor er Lauritz Meltzer viktig for studenter og stipendiater og forskere?

Les mer her