Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
News

Bli student hos oss!

Har du funnet ut hva du vil studere? Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har vi et bredt tilbud av bachelor- og masterprogrammer. Her kan du finne ut mer om våre studieprogram og om søknadsprosessen.

Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Bachelorprogrammene går over tre studieår, og er bygget opp av emner med forskjellig størrelse og innhold. Bachelorprogrammene består av innføringsemner, faglig spesialisering og flere av programmene gir deg også mulighet til å ta ett studieår med emner fra andre studieprogram eller reise på utveksling. Du kan også ta et årsstudium ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, dette er særlig rettet mot deg som allerede har tatt et studium på høyskole- eller universitetsnivå. For å begynne på et bachelorprogram eller årsstudium hos oss søker du opptak gjennom Samordna opptak. Masterprogrammene går over to studieår, og er for studenter som har fullført en bachelorgrad. Masterprogrammene består av både vanlige emner og en større masteroppgave. Oppgaven bygger på et selvstendig forskningsprosjekt. Opptak til masterprogrammene skjer gjennom Søknadsweb.


Våre studietilbud

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du studere innenfor administrasjon og organisasjonsvitenskap, geografi, informasjons- og medievitenskap, sammenliknende politikk, sosialantropologi, sosiologi og økonomi. Du kan finne mer informasjon om de ulike studietilbudene her på våre nettsider. Der finner du informasjon om oppbyggingen og emnene som de ulike programmene består av. Vi har også en oversikt over studietilbudene på Universitetet i Bergens Facebook-side. Følg med på Facebook-siden, så kan du også holde deg oppdatert og få nyttig informasjon frem mot søknadsfristen og hovedopptaket i juli.


Hva kan du bli?

Hvor går veien videre etter å ha studert samfunnsvitenskapelige fag? Det er mange spennende muligheter. Tidligere studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du både i offentlig og privat sektor, i mange ulike stillinger. Vi har intervjuet noen av våre tidligere studenter om hva de jobber med nå og hvordan de får brukt utdannelsen sin i arbeidslivet. Du kan finne intervjuene på denne siden. Husk at det ikke alltid er spesialiseringen du velger som avgjør hvilke jobber du kan få. En utdanning i samfunnsvitenskapelige fag fra universitetet gir deg en kompetanse som kan være en kvalifikasjon i seg selv.

 

Praktisk info om søking

Skal du søke opptak til bachelorprogram eller årsstudium? Da søker du gjennom Samordna opptak, her kan du registrere søknaden din fra og med 1. februar 2014. Søknadsfristen er 15. april (1. mars for enkelte søkere, se disse sidene for mer informasjon om søknadsprosessen).

For masterprogrammene er hovedsøknadsfristen 15. april for start høstsemesteret 2014. På denne siden finner du mer informasjon om å søke opptak til masterprogrammene.


Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studieprogrammene våre? Du kan sende spørsmål til studieveileder (studieveileder@svfa.uib.no) eller ta kontakt med Informasjonssenteret.

Over nyttår kan du også møte studenter og studieveileder fra Universitetet i Bergen på utdanningsmesser i hele landet. I tillegg deltar studenter fra Universitetet i Bergen på skolebesøk ved rundt 200 videregående skoler og folkehøgskoler. Du finner en oversikt over utdanningsmessene og skolebesøkene på denne siden.