Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet

Katrine Vellesen Løken får SV-fakultetets publikasjonspris 2015

Professor Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi fikk Publikasjonsprisen 2015 10. november

Katrine Vellesen Løken får Publikasjonsprisen
Dekan Knut Helland og professor Katrine Vellesen Løken
Foto/ill.:
Nils Gunnar Songstad

Hovedinnhold

På Instituttlederforum 10. november ble professor Katrine Vellesen Løken tildelt Publikasjonsprisen 2015 for artikkelen Dahl, G., K. V. Løken and M. Mogstad (2014): Peer Effects in Program Participation. American Economic Review, 104, 2049–2074. 

Artikkelen studerer økningen i bruk av fedrekvoten på fire uker som ble innført i Norge i 1993. Norge var tidlig ute med å innførepappaperm. Rett etter reformen tok omtrent 1/3 av fedre permisjon, mens bruken av ordningen så økte over tid. Denne artikkelen er den første som knytter litteraturen om sosial smitte (at enkeltaktører kopierer venner, slektninger, kollegaer og andre forbindelser i sine egne valg) til en konkret politikkendring. Artikkelen finner at sosial smitte eller kulturendring er viktig i den empiriske analysen av konkrete politikktiltak. Forskningen er interessant for å forstå effekten av innføring av sosiale reformer.

- Det var veldig hyggelig å motta prisen. Artikkelen er i min mening den beste jeg har jobbet med. Den er skrevet sammen med Gordon Dahl og Magne Mogstad og kom på plass det året jeg bodde i San Diego (2011-2012). Det var en av de artiklene der «alle» ideene vi hadde fungerte, sier Løken.

Arbeidet er publisert i et tidsskrift som er i den helt øverste verdensklassen blant økonomitidsskrifter, American Economic Review. Funnene i artikkelen er tydelig politikkrelevant, og det har vært store oppslag om resultatene i riksmedia. Artikkelen viser med stor tydelighet relevansen samfunnsvitenskapelige fag i studiet av politikkendringer.