Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Katrine Vellesen Løken får SV-fakultetets publikasjonspris 2015

Professor Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi fikk Publikasjonsprisen 2015 10. november

Katrine Vellesen Løken får Publikasjonsprisen
Dekan Knut Helland og professor Katrine Vellesen Løken
Photo:
Nils Gunnar Songstad

Main content

På Instituttlederforum 10. november ble professor Katrine Vellesen Løken tildelt Publikasjonsprisen 2015 for artikkelen Dahl, G., K. V. Løken and M. Mogstad (2014): Peer Effects in Program Participation. American Economic Review, 104, 2049–2074. 

Artikkelen studerer økningen i bruk av fedrekvoten på fire uker som ble innført i Norge i 1993. Norge var tidlig ute med å innførepappaperm. Rett etter reformen tok omtrent 1/3 av fedre permisjon, mens bruken av ordningen så økte over tid. Denne artikkelen er den første som knytter litteraturen om sosial smitte (at enkeltaktører kopierer venner, slektninger, kollegaer og andre forbindelser i sine egne valg) til en konkret politikkendring. Artikkelen finner at sosial smitte eller kulturendring er viktig i den empiriske analysen av konkrete politikktiltak. Forskningen er interessant for å forstå effekten av innføring av sosiale reformer.

- Det var veldig hyggelig å motta prisen. Artikkelen er i min mening den beste jeg har jobbet med. Den er skrevet sammen med Gordon Dahl og Magne Mogstad og kom på plass det året jeg bodde i San Diego (2011-2012). Det var en av de artiklene der «alle» ideene vi hadde fungerte, sier Løken.

Arbeidet er publisert i et tidsskrift som er i den helt øverste verdensklassen blant økonomitidsskrifter, American Economic Review. Funnene i artikkelen er tydelig politikkrelevant, og det har vært store oppslag om resultatene i riksmedia. Artikkelen viser med stor tydelighet relevansen samfunnsvitenskapelige fag i studiet av politikkendringer.