Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Erfaringer fra et forskerutdanningsløp

Få et innblikk i et forskerutdanningsløp. Sosialantropologi Iselin Strønen forteller om veien fram til fullført doktorgrad.

Doktorpromosjon, intervju, SV, Iselin Strønen

Få et innblikk i et forskerutdanningsløp. Sosialantropologi Iselin Strønen forteller om veien fram til fullført doktorgrad.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter v/André Kvalvågnes, Knut M. Tande og Øystein L. Iversen