Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tiltakskort for alvorlige trusler og truende adferd

Hovedinnhold

Oppgaver

Momenter

Ansvarlig

Varsling/

Informasjon

 

 

Alvorlige trusler og truende adferd:

 • Ring politi 112
 • Varsle lokal leder
 • Varsle lokal beredskapsgruppe

Mindre alvorlige trusler og truende adferd:

 • Varsle lokal leder

Observatør/
meldingsmottaker

Tiltak/instrukser

 

 • Evakuering iverksettes ved alvorlige trusler/truende adferd i fakultetets lokaler, som i auditoriet
 • Ivareta direkte berørte og andre som kan ha behov for støtte og hjelp
 • Sikre/notere vitner (navn/telefon)

Observatør/
meldingsmottaker

Rapportering/

Etterarbeid

 • Ettervern (samle berørte, debrief, psykisk støtte)
 • Ved telefonisk kontakt/muntlig trussel må meldingsmottakere notere:
  • hva som blir sagt
  • stemme, tonefall, aksent
  • bakgrunnsstøy
  • skriftlig/elektronisk (eller annet)
  • sikre bevis/spor
  • Evaluering av forløp/beredskapstiltak
  • Evaluering av sikringstiltak
  • Forslag til forebyggende tiltak

Observatør/
meldingsmottaker/
lokal leder/
beredskapsledelsen