Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studiekvalitetsprisen

Studiekvalitetsprisen 2016 til MET102 Samfunnsvitenskapelig metode

Studiekvalitetsprisen 2016 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet gikk til emnet MET102 Samfunnsvitenskapelig metode.

De fire mottakerne av Studiekvalitetsprisen og dekanen smiler mot kamera med blomster og diplom
Johs. Hjelbrekke, Sigmund Grønmo, Anne Lise Fimreite og Gunnar Grendstad tok i mot Studiekvalitetsprisen 2016 under SV-fakultetets sommeravslutning.
Foto/ill.:
Hilde Marie Rognås

Hovedinnhold

Studiekvalitetsprisen 2016 ble utdelt til stor jubel under sommeravslutningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 10. juni. De glade mottakerne av prisen var professorene Sigmund Grønmo, Johs. Hjelbrekke, Anne Lise Fimreite og Gunnar Grendstad.

Nominert for gode evalueringer

MET102 Samfunnsvitenskapelig metode er et tverrfaglig emne tilbudt av Sosiologisk institutt, Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Emnet inngår som en obligatorisk del av bachelorutdanningen innefor de tre fagområdene.

Emnet ble nominert til årets Studiekvalitetspris for det tverrfaglige samarbeidet som ligger til grunn for tilbudet, de gode evalueringer fra studentene på undervisning og seminartilbud og for det langvarige arbeid i fagmiljøene med kvaliteten på tilbudet.

Juryens begrunnelse

I sin begrunnelse for tildelingen sier Instituttlederforum ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet følgende:

"Emnet MET102 er et obligatorisk metodeemne i bachelorprogrammene for sammenliknende politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap og sosiologi. De tre instituttene har i fellesskap tilbudt emnet siden våren 2003, og forelesere fra alle de tre instituttene er involvert i undervisningen. Tilbudet har dermed bred institusjonell forankring og involverer mange studenter. Tverrfaglig utdanningssamarbeid kan være svært utfordrende, men disse tre fagmiljøene har over tid utviklet tilbudet som en sentral del av sine grunnutdanninger. Tilbudet har slik bidratt til å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom instituttene og blant studentene. Arbeidet med studiekvalitet i emnet har gitt svært gode tilbakemeldinger fra studentene som gjennomfører kurset. Evalueringer viser høyt læringsutbytte og tilfredshet. Særlig trekkes seminartilbudet frem som en viktig bidragsyter til emnets gode resultater. Med bakgrunn i disse gode resultatene har organiseringen av tilbudet og samarbeidet mellom fagmiljøene stor overføringsverdi til andre fagmiljøer."