Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
Hva kan du bli?

Konsulent og frie yrker

Mange samfunnsvitere finner jobb som konsulent eller innenfor frie yrker. Stillinger i denne kategorien finner du både i offentlig sektor, i bedrifter og i ideelle organisasjoner.

Eksempler på stillingstitler i kategorien Konsulent og frie yrker
Foto/ill.:
Wordle

Hovedinnhold

Tittelen konsulent bruker vi gjerne om en person som er ekspert innenfor sitt fagfelt. Konsulenter kan være ansatt i et konsulentfirma eller arbeide som selvstendig næringsdrivende og tilby sine tjenester til bedrifter.

Det er vanlig med tittelen konsulent også i offentlig sektor. Du finner mer informasjon om denne stillingskategorien på siden Offentlige tjenester og forvaltning.

Tidligere studenter i arbeid

Du finner intervjuer med tidligere studenter som har fått arbeid innenfor denne stillingskategorien under.

Stillingstitler

Noen konsulenter har en fagspesifikk stillingstittel, som for eksempel bedriftskonsulent eller økonomikonsulent. Konsulenter kan også jobbe med blant annet IT, informasjonsarbeid, personal og organisasjon, opplæring og rådgivning.

Eksempler på stillingstitler som blir brukt innenfor denne kategorien:

 Konsulent Rådgiver
 Trainee/graduate Analytiker
 Prosjektplanlegger Bedriftskonsulent
 Samfunnsplanlegger Økonom/økonomikonsulent
 Systemkonsulent Kontroller

Relevant kompetanse

I konsulentstillinger er det ofte viktig at du har spesialisert kompetanse på området du skal jobbe med. Arbeidsgivere kan også etterspørre kompetanse av mer generell karakter, som for eksempel evne til å arbeide selvstendig.

Eksempler på kompetanse fra samfunnsvitenskapelige fag som blir etterspurt i stillinger som konsulent:

 Evne til å hente inn og bearbeide informasjon Analytiske evner
 Evne til kritisk tenkning Evne til å arbeide selvstendig
 Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner Fagkunnskap
 Evne til å planlegge og gjennomføre prosjekt Områdekunnskap
 Forståelse for samfunn og strukturer Kreativitet

 

Du kan lese mer om hvilket læringsutbytte de ulike studieprogrammene våre gir i programbeskrivelsene på våre nettsider.

Arbeidsgivere

Eksempler på arbeidsgivere hvor samfunnsvitere arbeider som konsulenter eller innenfor frie yrker:

 Tryg forsikring Statoil
 Norges bank Proba samfunnsanalyse
 SAS Schlumberger
 PriceWaterhouseCooper Storebrand
 Opus Bergen AS KLP Skadeforsikring