Hjem
Senter for vitenskapsteori
Ansvarleg forsking og innovasjon

Risiko, usikkerheit og motstandskraft

AFINO inviterar alle interesserte til eit webinar om ansvarleg forsking og innovasjon etter Covid-19-krisa.

Afino sin logo
AFINO fekk støtte frå Forskningsrådet i 2019 med føremål om å bygge opp ein lærings- og nettverksplattform for doktorgradskandidatar, postdoktorar og forskarar frå ulike bakgrunnar som tek opp problemstillingar rundt ansvarleg forsking og innovasjon (RRI) og bedrifter sitt samfunnsansvar (CSR) i Noreg.
Foto/ill.:
Afino

Hovedinnhold

Arrangementet blei halde 7. september 2020.

AFINO - Ansvarlig forskning og innovasjon i Norge - er eit nettverks- og læringssenter for ansvarleg forsking og innovasjon og bedrifter sitt samfunnsansvar i Noreg.

Ved Senter for vitskapsteori SVT) er Anne Bremer leiar for WP3: “The AFINO Research School”, som kjem til å utvikle og gjennomføre tverrfaglege emner om RRI og CSR for doktorgradskandidatar frå ulike fagfelt, og Matthias Kaiser deltek i WP3 i tillegg til å leie WP8: “Integritet, etikk og ansvar i RRI og CSR"

Både Bremer og Kaiser er ordstyrarar på dette webinaret, og Jeroen van der Sluijs frå SVT er innleiar.

Informasjon om webinaret finn du på engelsk på NTNU sine nettsider.