Hjem
Senter for vitenskapsteori
Seminar

Vitenskap, lobbyisme og miljøet - Rachel Carsons Silent Spring fyller 60 år

Rachel Carsons bok Silent Spring førte til at miljøet ble et tema for offentlig debatt og politikkutvikling.

To the left: Book cover for Silent Spring: black, white and yellow text on dark green background and a yellow illustration. Left: Black-white picture of a woman with short hair, a white shirt and a dark jacket
Rachel Carson fullførte Silent Spring mot all odds. Med boken skapte hun en sterk sosial bevegelse som har endret historiens gang.
Foto/ill.:
Book cover: Lois Darling. Photo of Rachel Carson: U.S. Fish and Wildlife Service

Hovedinnhold

 kjølvannet av bokens utgivelse for 60 år siden, 27. september 1962, skapte den på samme tid en ny sjanger og en ny bevissthet rundt miljøspørsmål.

Carsons bok dokumenterte de katastrofale økologiske konsekvensene av bruken av plantevernmidler, et tema som fremdeles er brennbart den dag i dag. [1], [2] Hun ble sterkt kritisert av plantevernindustriens lobbyister, og kjemikaliefirmaer lanserte ondskapsfulle kampanjer mot henne. Uansett tema har vitenskapen alltid innehatt en sentral stilling i miljøkonflikter. Samtidig har næringslivslobbyister tatt i bruk "vitenskap" for å manipulere offentligheten; noe en nylig bok av gravejournalister og sosiologer tar for seg.[3].

Corporate Europe Observatory (CEO) og Universitetet i Bergen har i det siste studert nye strategier for såkalt "regulatorisk fangst" (regulatory capture) som utspiller seg i offentligheten og strategisk tar i bruk vitenskap og innovasjon for å gi legitimitet til bedrifter. [3]–[7].

I Rachel Carsons ånd ser vi i UiBs BeeCaution-prosjekt og CEO frem til å sammen arrangere et halvdagsseminar rettet mot beslutningstakere, sivilsamfunnet, journalister og vitenskapsfolk for å diskutere de nye grensene for regulatorisk fangst og miljøkonflikter.     

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan, helt spesifikt, blir vitenskap gjort til redskap for bedrifter i miljøkonflikter (med fokus på Europa)?
  • Hvordan kan vitenskapen forsvare seg selv?
  • Hvordan kan (grave)journalistikk bidra?
  • Hva må skje for at vi skal kunne stoppe bedrifters regulatoriske fangst og firmaers angrep på enkeltstående forskere, og hvem er ansvarlig?
  • Hva er sammenhengen med den politiske konteksten i EU for tiden (EUs Grønne giv, Fra jord til bord-strategier, osv.?)

Se traileren for og opptaket av hele arrangementet her:

Science, lobbies and the environment | trailer of the seminar

Produsent:
Corporate Europe Observatory

Science, lobbies and the environment | seminar on 60th anniversary of Rachel Carson’s Silent Spring

Produsent:
Corporate Europe Observatory

Program

14.30 Velkommen ved Andrea Saltelli

14.35 Introduksjon ved Naomi Oreskes

Diskusjonen ledes av Hans van Scharen, CEO

15.05 Regulatory science and precaution: lessons from the neonicotinoids case ved Jeroen van der Sluijs

Diskusjonen ledes av Hans van Scharen, CEO

15.20 Science and regulatory capture ved Andrea Saltelli

Diskusjonen ledes av Anna Blome, SVT, UiB

15.35 The Guardians of reason ved Stéphane Foucart

Diskusjonen ledes av Anna Blome, SVT, UiB

16.05 Kaffepause

16.25 Lobbies in action ved Nina Holland

Diskusjonen ledes av Franziska Achterberg, Greens/EFA

16.40 Pushing pesticides onto Norwegian gardens, fields, and forests, 1945-1995 ved May-Brith Ohman Nielsen

Diskusjonen ledes av Franziska Achterberg, Greens/EFA

17.10 Rundebordsdiskusjon med innleggsholdere og arrangører, samt Román Arjona Gracia, sjefsøkonom ved DG Grow, Europakommisjonen.

Diskusjonen ledes av Jeroen van der Sluijs

17.50 Møteslutt - lett servering og mingling

Innleggsholdere

Arrangører

Corporate Europe Observatory

Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

Innlegg

Naomi Oreskes: Paths to a Less Silent Spring

See recent piece in Scientific American.

Jeroen van der Sluijs: Regulatory science and precaution: lessons from the neonicotinoids case

For the last 65 years we have been on a pesticide merry-go-round: successive generations of pesticides are released and subsequently banned a decade or two later once the environmental harm they cause becomes evident. While pesticides are typically replaced by new ones, this new generation of chemicals often raises new and unanticipated risk concerns.
Risks that in retrospect required precautionary action have been systematically overlooked as a result of blind spots in overly reductionist risk assessment protocols. These protocols in are largely shaped by pesticide lobbies. Knowledge about risks that do not fit into such protocols (e.g. academic scientific studies in the peer-reviewed literature and knowledge regarding end-points not covered by the protocols) is often systematically downplayed, marginalised or ignored. Too often, coalitions of concerned scientists and societal actors have needed to step in and ‘break the script’ of routinised assessment and management processes in order to recognise key uncertainties and the potential for serious harm to human, animal and environmental health. Based on the results of the EU-funded project ‘REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders’ (RECIPES), we can learn important lessons for the necessary reforms of environmental risk assessment frameworks and beyond.

Andrea Saltelli: Science and regulatory capture

New frontiers of regulatory capture involving an instrumental use of science have become visible. Here corporate interests from pharma to agro-chemical operate over several epistemic levels, from invalidating the evidence, the methodology or the legitimacy of regulators, all the way up to the more recent use of platform technologies to construct a vision of reality where regulatory 'interference' is to be restrained. What specific responsibilities pertain to scientists overall and to academia specifically?  

Stéphane Foucart: The Guardians of reason

The creation of the Environmental Protection Agency, in 1970, was one of the consequences of the alert launched by Rachel Carson on the damage of the indiscriminate use of pesticides on the environment and public health. Following this model, other countries have created their own agencies in charge of expertise. Initially opposed by the companies, most of these agencies have become over the years allies of the industries generating health and environmental risks. Today, the very existence of these institutions creates confusion between regulatory decisions and scientific consensus.

Nina Holland: Lobbies in action

Corporate lobbies fund and promote science and scientists that are selected or paid to back their narrative and interests. This – they hope – contributes to the credibility of their arguments, that for example manufacture doubt on the harmfulness or confirm claims of economic losses to their sector and to ‘innovation’.

May-Brith Ohman Nielsen: Pushing pesticides onto Norwegian gardens, fields, and forests, 1945-1995

The second and third generations of pesticides were pushed onto Norwegian farmers, family gardeners and foresters by corporate interests, state institutions, branch organisations and broad membership associations, both before and after Silent Spring. How was this done in practice? And how was this system resisting reforms and voices of environmental concern?

Referanser