Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

Studentklinikken - STUEN

Klinikken skal være et forebyggende lavterskeltilbud for studentene i Bergen.

Studenter på besøk ved klinikk i Toronto
Foto/ill.:
Anders Bærheim

Hovedinnhold

Høsten 2017 startet arbeidet med å etablere en tverrprofesjonell og studentdrevet helseklinikk i Bergen. Klinikken skal være et forebyggende lavterskeltilbud for Bergens studenter, hvor brukerne skal få rådgivning og veiledning for eventuelle helseplager.

På klinikken vil brukerne møte helseprofesjonsstudenter og autoriserte veiledere fra Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. Profesjonene medisin, psykologi, ernæring og fysioterapi er allerede representert. Med dette har Studentklinikken i Bergen et godt utgangspunkt for å utvikle et nytt helsetilbud for studenter.

Klinikkens intensjon er å forebygge større helseplager, og gi rask respons for å forhindre at plagene utvikler seg og krever videre behandling i helsevesenet. Ved å tilby rådgivning og veiledning, vil klinikken kunne hjelpe studenter med problemstillinger relatert til muskel- og skjelettsmerter, kosthold, hverdagsmestring, stress, hodepine og andre allmennplager. Å oppsøke tjenesten skal være gratis, ha lav terskel og stor takhøyde.

«For studenter - av studenter»

Under konseptet «for studenter - av studenter» vil studentene som oppsøker klinikken møte helseprofesjonsstudenter i samme livsfase. Helseprofesjonsstudentene vil kunne møte brukernes utfordringer med råd basert på en felles forståelse av studenttilværelsen og utfordringene denne livsfasen medfører, uten å sykeliggjøre brukeren gjennom hvite legefrakker. Klinikkarbeiderne er underlagt taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell, og veiledes av ansatte ved utdanningsinstitusjonene.

Studenter er generelt overrepresentert i antall tilfeller av lettere psykiske lidelser, og har også høyere risiko for å utvikle mer alvorlige lidelser sammenlignet med befolkningen som helhet. Å flytte til en ny studieby kan være en krevende overgang, ettersom man er avhengig av å etablere et nettverk og mestre voksenlivet uten foreldre i umiddelbar nærhet. Usikkerheten i møte med både fadderuken, studiet og bymiljøet kan oppleves vanskelig. Hvor går man dersom usikkerheten vedvarer? Hva dersom man mistrives, eller synes det å flytte hjemmefra var vanskeligere enn forventet? Disse bekymringene er svært utbredte, og behøver ikke nødvendigvis en ferdigutdannet lege eller psykolog for å overvinnes og mestres. De færreste nye studenter bytter fastlege til studiebyen på forhånd, og det er derfor høyere terskel for å oppsøke helsevesenet med mindre helseplager. Med bakgrunn i dette har både Bergen kommune og Sammen Bergen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) uttalt støtte til prosjektet.

Lavterskeltilbud

Klinikken er et lavterskeltilbud som tilbyr rådgiving fremfor behandling. Det konkrete helsetilbudet er enda ikke fullt fastsatt, men utarbeides i samarbeid med brukere og fagmiljøene på UiB og HVL høsten 2018. I tillegg til rådgivning og kommunikasjon med klinikkens brukere, vil også tverrprofesjonell samarbeidslæring være fokus på klinikken. Et besøk på den tverrprofesjonelle, studentdrevne IMAGINE-klinikken i Toronto, som tilbyr liknende tjenester, bidrar i stor grad til utforming av klinikkens organisasjon og tilbud. IMAGINE-klinikken har et todelt fokus, hvor 50% representerer tverrfaglig læringsutbytte for helseprofesjonsstudenter og 50% sikrer et brukertilbud av høy kvalitet. Studentklinikken i Bergen ønsker å legge seg på samme linje.

På sikt ønsker klinikken også å tilby digitale informasjons-, kontakt- og oppfølgingstjenester via chat. Intensjonen er å øke brukernes tilgjengelighet til Studentklinikken i Bergen, og chat-tjenesten vil både kunne fungere som første kontaktpunkt, for booking av konsultasjon eller henvisning til andre tjenester, samt oppfølging av tidligere konsultasjoner. Klinikkens chat-tjeneste vil tilpasses brukernes behov og ønsker.

Studentklinikken i Bergen er underlagt TVEPS (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring) og Alrek helseklynge. Ansvarlige for klinikken er medisinstudentene Xenia Cappelen og Lene Dæhlin, psykologistudentene Ole Myklebust Amundsen og Kristin Stotesbury, ernæringsstudentene Victoria Puntervold Langhelle og Elin Lund Transeth, samt Signe Medina Welle og Ingrid Måseide ved fysioterapistudiet. Professor Anders Bærheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er prosjektets hovedveileder.