Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

– Det må satses på tverrfaglig samarbeid

TVEPS med innspill til ny stortingsmelding om fremtidens helse- og sosialfagsutdanninger. Det må i større grad tilrettelegges for samarbeid på tvers i utdanningene.

Ane Johannessen og Merethe Hustoft fra TVEPS på innspillsmøte for stortingsmelding om profesjonsutdanningene
Ane Johannessen og Merethe Hustoft fra TVEPS på innspillsmøte for stortingsmelding om profesjonsutdanningene.
Foto/ill.:
Skjermdump fra møtestream 27. mars 2023

Hovedinnhold

Mandag 27. mars var det innspillsmøte om fremtidens helse- og sosialfagsutdanninger i Bergen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har de siste månedene vært på en landsomfattende møteturnè for å høste innspill til den kommende stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene.

Universiteter og høyskoler, studenter og representanter fra arbeidslivet inviteres til møtene; for å kartlegge de viktigste utfordringene og diskutere forslag til løsninger. TVEPS ved leder Ane Johannessen og nestleder Merethe Hustoft var invitert til møtet mandag. 

– Vi mener det å jobbe tverrprofesjonelt gir bedre, mer helhetlige og effektive helsetjenester, sa Johannessen i sitt innlegg. 

TVEPS har etterhvert lang erfaring med å få studenter til å lære av, om og med hverandre gjennom tverrfaglig praksis. Johannessen mener det i større grad må legges tilrette for samarbeid på tvers av profesjoner i utdanningsløpet. 

– Vi ønsker å bidra til at fremtidens helse- og sosialfagutdanninger går bort fra den tradisjonelle silo-tankegangen der studenter utelukkende læres opp i sine egne disipliner med begrenset kontakt på tvers av fagfelt.

Hele møtet ble streamet via regjeringen sin nettside og her kan du se opptaket fra møtet. Innlegget fra TVEPS er fra ca 01.01

Stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene kommer ifølge Kunnskapsdepartementet våren 2024

– Regjeringen har høye ambisjoner for profesjonsutdanningene, vi må øke kapasiteten og kvaliteten, sa Borten Moe. 

Innspillsmøtene:

  • Mandag 30. januar: Lærerutdanning for kunnskapssamfunnet i framtiden – Hamar
  • Mandag 6. februar: Flere flinke ingeniører for det grønne skiftet – Narvik
  • Onsdag 15. mars: Livslang læring i hele landet – Kirkenes
  • Mandag 27. mars: Helse- og sosialfagutdanninger som møter morgendagens store utfordringer – Bergen
  • Tirsdag 28. mars: Inkluderende profesjonsutdanninger – Bergen