Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
SAMARBEIDSPROSJEKT

Senterfesting av TVEPS

I løpet av høsten 2012 vil TVEPS bli festet som eget senter ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og Det medisinsk- odontologiske fakultet ved UiB. Senteret er et konsortium mellom UiB og Høgskolen i Bergen, og Bergen og Fjell kommune er viktige samarbeidspartere.

Hovedinnhold

Målet for senteret er å tilby profesjonsstudenter på helseutdanningene ved UiB og HiB en mulighet til samlæring mens de er i utplassering. Det vil si at de i miksede grupper på 4 profesjonsstudenter utreder pasienter på for eksempel sykehjem.

Pilotprosjeter ble kjørt våren 2012, og med stor suksess både for studenter, veiledere og ansatte ved utplasseringsinstitusjonene. Sist, men ikke minst kom det kun postitve tilbakemeldinger fra pasientene involvert.