Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

TVEPS i Studvest: «Må lære å samarbeide på fritiden»

Studentavisen i Bergen har gjestet en praksisgruppe på Ulset sykehjem.

Studvest
Foto/ill.:
Studvest

Hovedinnhold

I 12. utgave av Studvest i 2015 kunne vi lese om studenter fra ulike helsefag som, uten veiledning, skulle samarbeide om en helhetlig tiltaksplan for to sykehjemspasienter. Studvest fulgte en gruppe med 5 studenter på TVEPS-praksis på Ulset sykehjem.

I artikkelen blir «Gruppe 20», bestående av en student fra musikkterapi, farmasi, psykologi, tannpleie og sykepleie, fulgt av Studvest når de har TVEPS-praksis på Ulset sykehjem våren 2015.

— Samfunnet etterspør mer tverrfaglig kompetanse, og da må man begynne å trene på dette i løpet av studietiden, sier TVEPS-leder Anders Bærheim til studentavisen.

Målet med TVEPS-praksisen er å i større grad se det helheten i pasientbildet, og lære å samarbeide på tvers av fagfelt. Også sykepleierstudent Camilla Aarseth er intervjuet:

— Som helsearbeider skal man jobbe sammen for å gjøre livet til pasienten bedre, og da er vi nødt til å klare å se nytten av hverandre. Det er ikke alltid like lett uten erfaring.