Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS kjører fullskala for første gang. Koronapandemien har gitt utfordringer, men også en TVEPS-modell som er mer dynamisk enn noensinne, mener TVEPS-leder Ane Johannessen.
Våren 2020 prøvde vi ut flere nye praksisarenaer og studentene hadde enda bedre læringsutbytte enn tidligere.
TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.
Studenter melder om høyt læringsutbytte etter tverrfaglig læring gjennom TVEPS. Høsten 2019 deltok 200 studenter i TVEPS-praksis.
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Hva er TVEPS? Les om våre studenters erfaring med tverrfaglig praksis gjennom TVEPS.
TVEPS-praksis i barnehage gir studenter i medisin- og helsefag mulighet til å samarbeide tverrfaglig, samtidig som de får øve seg på å snakke med barn.
Er du interessert i tverrfaglighet? Nå rekrutterer vi fasilitatorer, som kan tilrettelegge for god læring i praksis.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Vi søker flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
Professor emeritus Anders Bærheim beskrives som en bauta ved Det medisinske fakultet. Nå har han fått studentenes hederspris.
Interessen for medisinsk pedagogikk har gitt tverrfaglig innsikt og en spennende jobb på si for medisinstudentene Stian og Solveig.
Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.
Klinikken skal være et forebyggende lavterskeltilbud for studentene i Bergen.
Kan økt kompetanse innen tverrprofesjonelt samarbeid måles?

Sider