Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter ved UiB og HVL få tilbud om TVEPS.
TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan studenter fra ulike profesjoner kan lære av hverandre.
TVEPS i barnehage var en stor suksess høsten 2016, og våren 2017 prøvde vi med en gruppe til.
Folkehelse, bæsj og følelser på timeplanen for TVEPSere i barnehage.
Tverrfaglig praksis blir trukket frem som «ett av våre tilbud med særlig god kvalitet.»
Sosionomstudent Hedda Slevikmoen Høgli har blitt intervjuet av HIB etter at hun var med i TVEPS-praksis.
Jusstudenter fra UiB er TVEPSere for første gang. I BT kan vi lese om deres erfaringer.
Studentavisen i Bergen har gjestet en praksisgruppe på Ulset sykehjem.
– TVEPS er noe alle studenter burde få tilbud om, det er kanskje det jeg har lært mest av i løpet av mine tre år på studiet.
Søndag 30.11.14 skrev BT om studentar frå 13 ulike helsefagutdanningar som verte sendt ut på sjukeheimar for å lære av og om kvarandre sine fag.
Høyr kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune Nina Mevold kommentere forskingssamarbeidet med TVEPS.
Senter for tverrprofesjonell læring (TVEPS) og Bergen kommune har fått 200 000 kroner i støtte frå Forskingsrådet. Samarbeidsprosjeket skal forske på effekten av samhandling i helse- og sosialtenestene.
– TVEPS representerer en innovativ måte å formidle kunnskap og lærdom til studentene.
For et par uker siden kom På Høyden på besøk til TVEPS for å snakke om tverrfaglig samarbeid og kommende søknad om SFU- Senter for fremragende utdanning.
I løpet av høsten 2012 vil TVEPS bli festet som eget senter ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og Det medisinsk- odontologiske fakultet ved UiB. Senteret er et konsortium mellom UiB og Høgskolen i Bergen, og Bergen og Fjell kommune er viktige samarbeidspartere.

Sider