Hjem
Universitetshagene
Publikasjoner

Populærvitenskap og hagene i media

Ansatte ved Universitetshagene bidrar regelmessig i forskjellige medier og populærvitenskaplige artikler, inkludert i vårt interne tidsskrift Årringen.

Hovedinnhold

Nylige artikler fra Universitetshagenes stab:

2021

Salvesen, P.H., Moe, B., Nilsen, L.H., & Spildo, S. 2021. Levende museum og botanisk skattkammer. Bergen: Stiftelsen det Norske Arboret & Bodoni forlag.

2020

Bellstedt, D. U., Coetzee, A., Hitchcock, A., Kandziora, M., Musker, S., van der Niet, T., Nürk, N. M., & Pirie, M. D. 2020. Small differences, big secrets. Veld & Flora, 106: 26–31. https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-1be3924832  Free online version from issuu here.

Jørgensen, P.M. & Salvesen, P.H. 2020. Rhododendronbyen Bergen i nytt lys. Lapprosen 23 (2) 4-8.

Pirie, M. D. 2020. Remarkable insights into processes shaping African tropical tree diversity. Peer Community In Evolutionary Biology. https://doi.org/10.1101/807727

2019

Jørgensen, P.M. 2019. Hva er Rhododendron kyawii? Lapprosen 32 (3). 17-17.

Jørgensen, P.M. 2019. Kommentar til Milne: Er Rhododendron ponticum en truende art? Lapprosen 21. 19-19.

Jørgensen, P.M. 2019. Royale asaleaer på Milde. Lapprosen 32 (2). 4-7.

Jørgensen, P.M. 2019. Svar på spørsmål. Lapprosen 32 (3). 16-16.

2018

Jørgensen, P.M. En perle av en rhododendron på Jæren. Lapprosen 21. s.4-5

Jørgensen, P.M. Grønn duskamarant trives i Nygårdsgaten i Bergen. Blyttia: Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018; Volum 76. s.31-32

Jørgensen, P.M. Kamelia på friland i Norge. Lapprosen 2018; Volum 21. s.12-17

Jørgensen, Per Magnus; Imsland, Svein. Syrinslirekne, en plante å se opp med. Blyttia: Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018; Volum 76. s.133-135

2017

Jørgensen, P.M. Flere overraskelser i Halfdan Lems heimbygd. Lapprosen 2017;Volum 20. s.15-15

Jørgensen, P.M. Norge på lavtoppen. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2017;Volum 75. s.231-233

Jørgensen, P.M. Norske floraer i 250 år. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2017;Volum 75. s.48-56

Jørgensen, P.M. "Teddyen" har blomstret rikelig på Milde. Lapprosen 2017;Volum 20. s.4-5

Jørgensen, Per Magnus; Larsen, Ole Jonny. En ukjent Lem hybrid i Norge, har fått navn 'Lem's Tribute'. Lapprosen 2017;Volum 20. s.4-5

2016

Jørgensen, P.M. Bestämningsschema för Pannariaceae. I: Lavar, en fältguide. Stenungsund och Uppsala: Naturcentrum AB 2016 ISBN 9789185221318. s.53-54

Jørgensen, P.M. Er "Arnulf" en grex?. Lapprosen 2016;Volum 19.(1) s.11-11

Jørgensen, P.M. Halfdan Lem og hans Rhododendron hybrider. Lapprosen 2016;Volum 19.(3) s.4-12

Jørgensen, P.M. Halfdan Lem og hans Rhododendron hybrider. Lapprosen 2016;Volum 19.(3) s.4-12

Jørgensen, P.M. Hildur Krogh (1922-2014). Graphis Scripta 2016;Volum 28. s.63-64

Jørgensen, P.M. Rhododendron Leucaspis og noen av dens hybrider. Lapprosen 2016;Volum 19.(1) s.4-6

Jørgensen, Per Magnus; Weidemann, Einar; Fremstad, Eli. Flora Norvegica av J.E. Gunnerus. På norsk og med kommentarer. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 (ISBN 978-82-8322-077-3) 505 s. Gunneria(80)

2015

Jørgensen, P.M. 'Arnulf', uusi norjalainen aippiruusulajike pohjoisen puutarhoihin. Rhododendronlehti 2015;Volum 2. s.7-9

Jørgensen, P.M. Den gale porsen. Lapprosen 2015;Volum 18.(3) s.4-6

Jørgensen, P.M. "February Dawn", et sikkert, første vårtegn. Lapprosen 2015;Volum 18.(1) s.4-5

Jørgensen, P.M. Hildur Krog (1922 - 2014). IAL Newsletter 2015 s.31-33

Jørgensen, P.M. Levande kulturminnen i Sundborns trakten. Sundborn Hembygdsförrenings Årsskrift 2015 s.40-49

Jørgensen, Per Magnus; Moe, Dagfinn; Salvesen, Per Harald. MUSEHAGEN I BERGEN. Levende botanikk i over hundre år. Skald forlag 2015 (ISBN 9788279592372) 192 s.

 

Universitetshagene i media

Vi bidrar også regelmessig til norsk radio og TV: