Hjem
Universitetshagene
Vitenskap ved Universitetshagene

Botanisk samling og ekspedisjoner

I sentrum av samlingene våre står villinsamlede planter, mange er ervervet under personalets egne innsamlingsturer.

Hovedinnhold

Ansatte i hagene samler regelmessig planteprøver, herbariekollekter og frø (med nødvendige forsknings- / samle-tillatelser) for forskning, konservering og utstilling i hagene.

Vi bruker den åpne vitenskapsplattformen iNaturalist for å dokumentere våre observasjoner av ville planter (og andre organismer) i felt, og vi oppfordrer alle til å gjøre det også! Du kan også se observasjoner fra en tur i 2019 til Serbia i det dedikerte prosjektet her.

Tidligere innsamlingsturer har blitt dokumentert i artikler publisert i vårt internt tidsskrift Årringen.