Hjem
Universitetshagene
TILTAK MOT FREMMEDE ARTER

Hemlokk står for fall

Hogst av storvokst hemlokk nærmer seg. Skogbildet i Arboretet vil bli endret når de store trærne er borte. Vi håper publikum har forståelse for at dette er et helt nødvendig tiltak.

Hemlokkskog
Landskapet ved Langemyra blir helt forandret når hemlokkskogen er borte.
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Hovedinnhold

Etter lang planlegging er vi nå klare til å hogge ut hemlokk fra Arboretet og naboeiendommene. Det er helt nødvendig å fjerne de frøproduserende trærne for å stoppe spredningen. Denne jobben er for stor for oss, så vi har leid inn ekstern hjelp. Arbeidet vil pågå fra siste halvdel av oktober og utover, og vil medføre støy fra maskiner og mye trafikk i området.

Vestamerikansk hemlokk (Tsuga heterophylla) kommer fra vestkysten av Nord-Amerika der den er knyttet til kyst- og dalstrøk. Den trives godt i det fuktige vestlandsklimaet. Hemlokk inngikk i skogreisingsplanene til skogbruket, og det ble plantet 2400 planter på Milde i begynnelsen av 1960-tallet, de fleste i 1961. Det ble plantet både på det som i dag er Arboretet sitt område og på naboeiendommene.

Hemlokk er lett å kjenne på de hengende tretoppene og baret som har myke, flate og butte nåler med hvit underside. På nesten 60 år har hemlokk fått store og ruvende stammer, og i dag inngår de som en betydelig del av skogen i Arboretet. Hemlokk setter rikelig med små kongler og produserer frø fra 30 – 40 års alder. Frøene spirer godt i både mineraljord og humus. Frøplantene er svært skyggetålende, og store mengder med busker og småtrær kommer opp mange steder. Habitatet kan være både fuktig sump og bedre drenert skogbunn med lyng, gress og mose.

Utviklingen med mange småtrær som vokser opp er et resultat av frøspiring og god vekst gjennom de siste 20 årene. Hemlokk er blitt en trussel mot andre arter i Arboretet, både i den naturlige vegetasjonen og i plantesamlingene. Av alle utenlandske bartrær som er introdusert, er hemlokk det som har størst potensial til å spre seg. Artsdatabanken har vurdert hemlokk på fremmedartslisten til svært høy risiko.

Når hemlokktrærne er borte vil miljøet i skogen bli endret, og arealer vil bli frigjort for nye plantesamlinger. Tiltaket har fått økonomisk støtte av Statsforvalteren i Vestland fordi hemlokkskogen på Milde inngår i en større kamp mot hemlokk i Bergensområdet.