Hjem
Utreisende forskere

Økonomiske forberedelser

Informasjonen under er rettet mot deg som har opptjent rettigheter til ytelser fra NAV og er medlem i norsk folketrygd. For deg som ikke har opptjent de rettighetene enda, ber vi deg se på de engelske nettsidene.

Hovedinnhold

Lønnsutbetaling

Når du reiser ut som UiB ansatt beholder du lønnsutbetaling fra UiB. Utbetalingene kommer til kontonummer registrert i selvbetjeningsportalen. Du kan selv endre dette dersom du åpner en bankkonto i utlandet.
Lønn utbetales i norske kroner og det kan medføre overføringsgebyr som du selv må dekke.
Du kan legge inn midlertidig adresseendring i selvbetjeningsportalen i forbindelse med utenlandsopphold.
 

 

Skatteplikt

Skatteplikten varierer avhengig av hvilket land man skal være i, og lengden på oppholdet.
Norge har inngått skatteavtaler (regjeringen.no)  med en del land for å unngå dobbeltbeskatning. Ta kontakt med skattekontoret så tidlig som mulig for å avdekke hva gjelder for deg spesifikt. 

Uavhengig av lengde på forskningsoppholdet må du informere Skatteetaten om adresseendring og lengden på oppholdet.  Husk å melde fra om endringer også om du endrer adresse i utlandet. 

Skatteavtale med USA

Skatteavtalen med USA artikkel 15 gir mulighet for fritak for skatt ved opphold i USA i inntil to år.
For å oppnå skattefritak, må du selv søke om skattfritak etter skatteavtalen artikkel 15. Avtalen gir deg mulighet til å søke reduksjon i inntektsskatt hvor du kun betaler trygdeavgiften i perioden du jobber i USA. Husk at toppskatt fortsatt blir beregnet, og at hele skatteåret vil bli vurdert dersom du er borte bare deler av kalenderåret.

Du søker om en foreløpig forhåndsgodkjenning av fritak for/endring av skattetrekk hos Skatteetaten før avreise. Dette gjøres ved å ta kontakt med skattekontoret på altinn.no. 

Det er ikke et eget skjema for dette, så skattekontoret har anbefalt at du bruker kontaktskjema. Du må  legge ved invitasjonsbrevet fra vertsinstitusjonen som må være signert før oppholdet starter for at du skal kunne søke skattefritak for perioden.

Dette er en forhåndsgodkjenning på skattereduksjonen. Det endelige skattefritaket må du fremme i skattemeldingen ved å be om skattenedsettelse.