Hjem
Utreisende forskere

Økonomiske forberedelser

Informasjonen under er rettet mot deg som har opptjent rettigheter til ytelser fra NAV og er medlem i norsk folketrygd. For deg som ikke har opptjent de rettighetene enda, ber vi deg se på de engelske nettsidene.

Hovedinnhold

Lønnsutbetaling

Når du reiser ut som UiB ansatt beholder du lønnsutbetaling fra UiB. Utbetalingene kommer til kontonummer registrert i selvbetjeningsportalen. Du kan selv endre dette dersom du åpner en bankkonto i utlandet.
Lønn utbetales i norske kroner og det kan medføre overføringsgebyr som du selv må dekke.
 

Skatteplikt

Skatteplikten varierer avhengig av hvilket land man til, og lengden på oppholdet.
Norge har inngått skatteavtaler (regjeringen.no)  med en del land for å unngå dobbeltbeskatning. Ta kontakt med skattekontoret så tidlig som mulig for å avdekke hva gjelder for deg spesifikt. 

Uavhengig av lengde på forskningsoppholdet må du informere Skatteetaten om adresseendring og lengden på oppholdet.  Husk å melde fra om endringer også om du endrer adresse i utlandet. 

Skatteavtale med USA

Skatteavtalen med USA artikkel 15 gir mulighet for fritak for inntektsskatt ved opphold i USA i inntil to år. Avtalen gir deg mulighet til å søke reduksjon i inntektsskatt hvor du kun betaler trygdeavgiften i perioden du jobber i USA. Husk at toppskatt fortsatt blir beregnet, og at hele skatteåret vil bli vurdert dersom du er borte bare deler av kalenderåret.

Hvordan søke om skattefritak

Du søker om skattefritak før du reiser.

Det er ikke et eget skjema for dette, så skattekontoret har anbefalt at du bruker kontaktskjema hos skatteetaten. I kontaktsskjema må du henvise til skatteavtalen mellom Norge og USA, artikkel 15. og legge ved invitasjonsbrev fra USA. Invitasjonsbrevet må inneholde en kort beskrivelse av hva du skal gjøre, perioden du skal være der og det må være signert.

Du vil motta et svar på denne henvendelsen via innboksen din på min skatt eller altinn.no. Dersom du får innvilget søknaden vil du også få utstedt et nytt skattekort på ca 10% skattetrekk. 

Husk, dette er en forhåndsgodkjenning på skattereduksjonen. Det endelige skattefritaket må du fremme i skattemeldingen ved å be om skattenedsettelse.

Hvordan be om skattenedsettelsen i skattemeldingen?

Når du mottar skattemeldingen din må det stå en post med lønn opptjent i USA for at du skal kunne be om skattenedsettelsen. 

Du må endre skattemeldingen for å be om skattenedsettelsen ved å gå på "se alle opplysninger du kan legge til" 
Du vil da få opp valget- "Nødvendig informasjon og dokumentasjon for krav om redusert skatt eller trygdeavgift"
I meny velger du "krav om skattenedsettelse etter skatteavtale"

Her fyller du inn datoer for opphold og sender inn endringene. 

Dersom det ikke står en egen post med "lønn opptjent i USA" i skattemeldingen din, må du ta kontakt med seksjon for lønn via hjelp.uib.no.