Hjem

Lektorutdanning

Hovedinnhold

En kvinnelig lektorstudent sitter på en benk inne på Sydneshaugen skole

Lektor: Mennesker og fag

Som lektorstudent ved Universitetet i Bergen blir du en trygg og engasjerende formidler, og en sterk fagperson med god innsikt i fagene som interesserer deg mest.

Vi tilbyr fem ulike lektorprogrammer innen realfag, språk, historie/religion og i sosiologi. Som lektor kan du undervise på ungdomsskolen, i videregående skole og i voksenopplæringen.

Lektor

Slik blir du lektor

Ønsker du å bli lærer? Med en femårig lektorutdanning kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Suzanne og Caritha har begge studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er vegen å gå for deg som har fullført ein mastergrad og som ønsker å bli lærar.