Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Instituttledelse ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Instituttleder:
Jacob Aars
Tlf. 55 58 20 45
E-post: Jacob.Aars@uib.no

Visestyrer
Jan Froestad
Tlf. 55 58 21 58
E-post: Jan.Froestad@uib.no

Undervisningsleder
Dag Runar Jacobsen
Tlf. 55 58 86 09
E-post: Dag.Jacobsen@uib.no

Administrasjonsleder:
Tom Gundersen
Tlf: 555 82431
E-post: Tom.Gundersen@uib.no