Gruppens aktivitet er organsiert i fire hovedområder:

  • Eksperimentell kjernefysikk
  • Eksperimentell partikkelfysikk
  • Eksperimentell astropartikkelfysikk
  • Teoretisk partikkelfysikk

Eksperimentell kjernefysikk er en internasjonal aktivitet. Vi deltar per i dag på eksperimenter ved CERN i Geneve, og ved Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York. 

 

En stor del av aktiviteten vår er knyttet til akseleratoren Large Hadron Collider (LHC) der vi deltar i de to eksperimentene ATLAS (partikkelfysikk) og ALICE (kjernefysikk). Gruppen har vært med å konstruere detektorene for disse to eksperimentene, og vi er nå aktive i både operasjon av detektorene, data-analyse og utvikling av ny detektorteknologi med tanke på oppgradering av eksperimentene. Forskningen på den teoretiske siden fokuserer på modellbygging som er nødvendig for å tolke de eksperimentelle resultatene fra LHC.

Fokuset vårt innen astropartikkelfysikk er indirekte deteksjon av mørk materie ved hjelp av kosmiske gammastråler. Vi er her med å planlegge/bygge opp observatoriet Cherenkov Telescope Array, og å analysere tilgjengelige data fra eksisterende observatorier.

Følg oss på: 

Vi kan tilby spennende utfordringer på både doktor- og mastergradsnivå innen eksperimentell partikkelfysikk. Du kan regne med å samarbeide med både professorer og andre doktorgradsstudenter som jobber på samme eller lignende prosjekter - du vil rett og slett være en del av forskningsgruppen vår.