Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

hf2018

Invitasjon til allmøte ved HF

Alle ansatte og studenter ved HF inviteres til allmøte 14. juni om status i arbeidet med å gjennomgå og revidere HFs studieprogramportefølje.

ph.d-kurs / seminar

Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities

The doctoral course "Medical Imaginaries: Postcoloniality and Gender in the Medical Humanities" offers an interdisciplinary investigation of the centrality of gender, sexuality, race, colonial ideologies, social justice, global inequality and class to the medical humanities.

Nyhet

Tore Grønlie hedret: – Vi mister en bauta

Han blir beskrevet som en bauta innenfor norsk politisk historie. Historieprofessor Tore Grønlie går nå av med pensjon, og avslutningen på en imponerende karriere ble markert med brask og bram.

Val 2016

Studentrepresentantane i fakultetsstyret neste periode

Studentrepresentantane i fakultetsstyret neste periode er klare. Medlemmer: Vebjørn Granum Kjersheim, Mikkel Egeland Pausen og Anna Kristina Jensen. Vara: Lars Ask. Representantane for mellombels tilsette blir valde av det avtroppande fakultetsstyret i siste møte før sommarferien.