Infosenteret ved HF

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9
Opningstider: Måndag til fredag kl.10-15
studierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70

 

Dekanatets blogg

Følg med på kva dekanatet skriv om pågåande prosessar, planar og viktige hendingar.

Siste innlegg: Skal HF ha profilområder?

Dei humanistiske faga gjer verda større

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

Val til fakultetsstyret

Det er val på mellombels tilsette og studentar i fakultetsstyret. Forslagsfrist er 20. april.

Les meir


Kva forskar stipendiatane på?


– Folkeleg mobilisering før 1830-talet var meir enn berre Strilekrigen og Lofthusreisinga, fortel stipendiat i historie, Eyvind Urkedal York.

Han forskar på folkeleg opprør og motstand i Noreg på 17- og 1800-talet.

– Eg tar føre meg det ein kan kalle folkelege kollektive aksjonar frå tidleg 1700-tal og fram til eit stykke ut på 1800-talet. Nærmare bestemt ser eg på utviklinga av sjølve handlemåten og korleis folk gjekk fram når dei gjekk saman for å konfrontere kven det no skulle vere, fortel han.

Les meir om stipendiatene ved fakultetet og kva dei skriv om: Ph.d.-portrett