Hjem

Det humanistiske fakultet

Velkommen som ny student!

Et nytt semester nærmer seg og vi har samlet informasjonen du trenger for å få en god semesterstart. Tid og sted for informasjonsmøtene finner du under Ny student.

SKOK-debatten 2018
jan 18

#MeTooAkademia

Årets SKOK-debatt tar opp sentrale problemstillinger rundt seksuell trakassering i lys av #MeToo, med særlig fokus på utfordringene i akademia. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, initiativtaker til oppropet #MeTooAkademia Sophia Efstathiou, og kjønnsforskere Hilde Danielsen og Christine M. Jacobsen...

Nyhet

Nye artikler om Baneheia-saken

Les prosjektleder Frode Helmich Pedersens nye artikler om Baneheia-saken og hans anmeldelse av Bjørn Olav Jahrs bok "Drapene i Baneheia".

FORSKNING

Fremmer fakta og fornemmelser om kjønn

Kjønnsforskere i Bergen bidrar til å fremme kjønnsperspektiver i forskning med et nytt kurs rettet mot alle som er involvert i utvikling av forskerprosjekt.
utdanning

Studier i Athen våren 2018

UIB-studenter kan ta emner i både filosofi og historie i den greske hovedstaden våren 2018.

Nyheter

Nytt system gjer det lettare å seie frå

UiB samlar alle tilbakemeldingar frå studentar i eitt verktøy.