Infosenteret ved HF

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9
Opningstider: Måndag til fredag kl.10-15
studierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70

 

Dekanatets blogg

Følg med på kva dekanatet skriv om pågåande prosessar, planar og viktige hendingar.

Siste innlegg: Ny finansieringsmodell – hvordan påvirkes HF?

Dei humanistiske faga gjer verda større

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

Val til fakultetsstyret ved HF - mellombels tilsette og studentar

Forslagsfristen er utvida til 7. mai, då valstyret ønskjer betre kjønnsfordeling på kandidatane.

Vi treng fleire menn frå dei mellombels tilsette, og fleire kvinner frå studentane.

Valstyret takkar for alt godt engasjement for universitetsdemokratiet!

Kandidatane blir presenterte her etter 7. mai


Kva forskar stipendiatane på?


– Ein skulle tru at Nynorskordboka ville akseptere eit uttrykk som ulv i fåreklede, men her ser vi eit eksempel på omskriving, seier Margunn Rauset.

I Nynorskordboka nyttar ein ulv i saueham. Det er flott nynorsk, men eg trur ikkje det vert brukt av særleg mange.

Margunn Rauset er stipendiat i nordisk språk og skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.

Les meir om stipendiatene ved fakultetet og kva dei forskar på: Ph.d.-portrett