Infosenteret ved HF

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9
Opningstider: Måndag til fredag kl.10–15
studierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70

 

Dekanatets blogg

Følg med på kva dekanatet skriv om pågåande prosessar, planar og viktige hendingar.

Siste innlegg: HFs studieprogrammer

 

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

Nye representantar i fakultetsstyret

Det har vore val på representantar for mellombels tilsette og studentar til fakultetsstyret i neste periode.

Desse er dei nye representantane

 

Kva forskar stipendiatane på?


Trass i sterk mannsdominans, fungerte Bryggen i Bergen som bustad og arbeidsplass for mange kvinner i Mellomalderen. Sigrid Samset Mygland ville finne ut kven desse kvinnene var. Ho har leita etter spor av kvinner i det arkeologiske materialet frå Brygge-gravingane i Bergen, datert 1170-1476.

– Eg har alltid vore interessert i historie, og spesielt vår yngre forhistorie. I skjeringspunktet mellom arkeologi og historie, bringer både skriftlege kjelder, men ikkje minst eit stort arkeologisk gjenstandsmateriale, oss tett på liv og kvardag, fortel ho.

Les meir om stipendiatene ved fakultetet og kva dei forskar på: Ph.d.-portrett