Infosenteret ved HF

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9
Opningstider: Måndag til fredag kl.10-15
studierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70

 

Dekanatets blogg

Følg med på kva dekanatet skriv om pågåande prosessar, planar og viktige hendingar.

Siste innlegg: Ny finansieringsmodell – hvordan påvirkes HF?

Dei humanistiske faga gjer verda større

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

Val på representantar for mellombels tilsette og studentar i fakultetsstyret - 18. til 26. mai

Då er valet vel ferdig - og resultatet vil bli publisert i løpet av denne veka.

Valstyret takkar for mykje godt engasjement for universitetsdemokratiet!

 

Kva forskar stipendiatane på?


– Ein skulle tru at Nynorskordboka ville akseptere eit uttrykk som ulv i fåreklede, men her ser vi eit eksempel på omskriving; ein nyttar ulv i saueham. Det er flott nynorsk, men eg trur ikkje det vert brukt av særleg mange, seier Margunn Rauset.

– Vi brukar uttrykk fordi vi likar dei og har bruk for dei, då er det ikkje så farleg om dei er «bokmålske» eller nynorske, meiner ho.

Rauset er stipendiat i nordisk språk og skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.

Les meir om stipendiatene ved fakultetet og kva dei forskar på: Ph.d.-portrett