Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

MigrationWeek 2016

Join us for a week full of events on Migration. Academics, journalist and filmmakers will meet and discuss migration challenges in panels and roundtables.

Café Humaniora

Litteraturvitenskap og tverrfaglighet

Litteraturviter Frode Helmich Pedersen ser nærmere på fenomenet tverrfaglighet, med særlig vekt på forholdet mellom litteraturvitenskap og jus.

SKEIVT ARKIV

Klart for dypdykk i seksualitetshistorien

Skeivt arkiv har den største samlingen av (skeiv) seksualitetshistorie i hele Norden. Nå ligger alt til rette for folk som vil utforske materialet.

Nyhet

UiB tar eit nasjonalt språkansvar

Universitetet i Bergen har teke over språksamlingane, og sikra at alle som treng språkhjelp kan fortsetja å bruka dei populære ordbøkene.

FREMTIDENS FORSKERE

Kombinerer psykologi og antropologi

Andrea Bender kombinerer psykologi og antropologi for å finne ut hvordan språk og kultur former måten vi oppfatter og tenker om verden.

Eirik Vassenden er valt til gruppe A-medlem i fakultetsstyret, og Kari Soriano Salkjelsvik og Dagmar Haumann er valt til vara, for våren 2017

Fakultetsstyret som valforsamling har i møte 20. oktober, valt professor Eirik Vassenden som fakultetstyremedlem frå gruppa A i vårsemesteret 2017, og førsteamanuensis Kari Soriano Salkjelsvik og professor Dagmar Haumann som vara.  Valstyret takkar for deltaking i universitetsdemokratiet!