Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

Forskning | vitenskapsteori

Skal forske på smart teknologi

Hvordan kan samfunnsvitere og humanister bidra i utvikling av smart teknologi? I hvilken grad blir brukere involvert i utvikling av smart teknologi? Kan rettigheter som personvern og datasikkerhet bygges inn i digitale omgivelser og infrastrukturer?

FORSKING I FRONT

Vart filosof ved ein tilfeldigheit

Michael Baumgartner er opphavsmannen til Coincidence Analysis-metoden. Passande nok spelte tilfeldigheiter ei stor rolle då han valde å verte filosof.

Holbergprisen

Holbergdebatten 2016: Ytringsfrihet og sivilisert konflikt i en brytningstid

Hvordan kan vi legge til rette for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn som er preget av ulike verdensbilder og terskler for akseptable ytringer? Holbergprisen inviterer til debatt om ytringsfrihet med Timothy Garton Ash, Kari Steen-Johnsen og Jostein Gripsrud den 3. desember.

Minneord

Ida Blom (1931-2016)

Professor emerita Ida Blom døde 26. november, 85 år gammel.

Nyhet

Her er dei mest siterte UiB-forskarane

Arkeolog Christopher Henshilwood og hjerteforskar Kenneth Dickstein er begge på lista over dei mest innflytelsesrike forskarane i verda.

Nye fakultetstyremedlem for våren 2017

Fakultetsstyret som valforsamling har i møte 20. oktober, valt professor Eirik Vassenden som fakultetstyremedlem frå gruppa A i vårsemesteret 2017, og førsteamanuensis Kari Soriano Salkjelsvik og professor Dagmar Haumann som vara. Valstyret takkar for deltaking i universitetsdemokratiet!