Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

samtale om ondskap
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 13

Hvordan forstå ondskap?

Ondskapens mysterium har opptatt menneskene i alle tider. Hvor kommer ondskapen fra? Hva driver et menneske til å gjøre uhyrlige handlinger?

Konferanse: Krigen i Syria
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 15

Konferanse: Krigen i Syria

Krisa i Syria starta i 2011 og er i dag eit av dei største problema det internasjonale samfunnet står ovanfor. 15. februar blir det arrangert ein eindagskonferanse om temaet.

Møt oss
Tag - KALENDER Created with Sketch. mar 09

Åpen dag: Påmeldingen er i gang

9. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.

SKOKs masterstafett 2016
Tag - KALENDER Created with Sketch. mar 11

Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv ?

SKOK inviterer deg som skriver masteroppgave med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn. Masterstudenter fra alle fagområder og fakulteter er velkommen til å delta.

Forsking | Arkeologi

Menneska utvikla seg ved å dele teknologi og verktøy

Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.