Spesialemner

Spesialemner og tilleggsutdanning

Spesialemner tilbys som en del av det valgfrie året på masterstudiet i rettsvitenskap. Emnene tilbys også som tilleggsutdanning for ferdige kandidater eller som tverrfaglig spesialisering.

 

Høst

 Undervisningssemester: Høst

* Særskilt studierett til spesialemne gir ikke tilgang til emnet JUS265-2-A. Det henvises isteden til JUR640 Planrett (SEVU).

Følgende emne er ikke for jusstudenter/jurister, men for studenter uten juridisk utdanning, fortrinnsvis på lavere grads nivå:

Vår

Undervisningssemester: Vår

Høst og vår

Undervisningssemester: Høst og vår