Hjem

Klinisk institutt 1

Velkommen til Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger, og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning og forskning knyttet til billeddannende analyser.

Instituttet består av elleve seksjoner. Disse omfatter fagene ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftalmologi (øye), dermatologi (hud), gastroenterologi, gastrokirurgi, ernæring og nefrologi.

Studier hos Klinisk Institutt 1 (K1)

K1 er involvert i profesjonsutdanningen for leger, masterutdanning og bachelorutdanning, og har ansvaret for 48 studieemner. Det er hovedsakelig emner innen medisinstudiet og studieprogrammene i ernæring. Vi har også noen få emner som undervises for odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Se oversikt over studieemner hos K1.

FORSKNING | MEDISIN

Vitamin D knyttes til redusert dødelighet

Har du hjertekarsykdommer, så kan et normalt inntak av D-vitaminer redusere dødelighet betraktelig.

MEDISIN | FORSKNING

– Kvinner på epilepsimedisin bør ta folsyre

Barn av mødre som tar epilepsimedisin, men ikke folsyre, under graviditeten har inntil 8 ganger høyere risiko for å få autisme, viser forskning utført av Marte Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1.

Prisutdeling

Gilhus fikk Helse Vests forskningspris

Mottar prisen for sin mangeårige forskningsinnsats på muskelsykdommen myasthena gravis.

Tildeling

40,6 millioner til medisinsk visualisering

Bergens forskningsstiftelse tildeler 40,6 millioner til prosjekter om medisinsk visualisering ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus. To tildelinger går til ansatte ved Det medisinske fakultet.

FORSKNING | MEDISIN

Diabetesmedisin kan forebygge Parkinsons

Bruk av diabetesmedisin begrenser risiko for Parkinsons sykdom, viser forskning fra UiB.

Forskergrupper

Forskningsgrupper er ryggraden i medisinsk forskning. De gjør forskningen bedre, mer målrettet og triveligere. Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer.

K1 er organisert i 11 seksjoner. Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både seksjoner, institutt og institusjoner. Få en oversikt over K1s forskergrupper her.

Utstrakt virksomhet

Instituttet er forankret i hele Vest-Norge, med sentre for utdanning og forskning i Bergen, Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand.