Hjem
Click

Kjemisk institutt

Undervisning

Kjemisk institutt tilbyr undervising innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 1 til 8 år.

Forskning

Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er organisert i åtte forskningsgrupper og fokusert mot tre tematiske satsningsområder: Nanovitenskap, Molekylær biovitenskap, og Petroleum, naturgass og biodrivstoff.

Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"