Hjem

Kjemisk institutt

Undervisning: Kjemisk institutt tilbyr undervising innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 1 til 8 år.

Forskning: Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er organisert i åtte forskningsgrupper og fokusert mot tre tematiske satsningsområder: Nanovitenskap, Molekylær biovitenskap, og Petroleum, naturgass og biodrivstoff.

Ny student? :::>

Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen

Dr Hvidsten

Ina Hvidsten

Ina Hvidsten disputerer onsdag 5. juli 2017 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Actinomycete Dietzia sp. A14101. Microbial Biosurfactants: A Semi-Quantitative Study of a Gram-Positive Bacterial Strain».

Auka oljeutvinning ved hjelp av Polymerinjeksjon

Iselin Cecilie Salmo disputerer torsdag 29. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Modeling of Polymer Flooding at Adverse Mobility Ratio».

Ny doktorgrad

Opptak av giftige oljeforbindelser forklarer store skader på hyseegg

Lisbet Sørensen disputerer onsdag 14. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”.

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"