Hjem
Click

Kjemisk institutt

 

Vi tilbyr undervisning gjennom to bachelor- og fire master-program, og doktorgradsutdanning.

Vi deltar i tverrfaglige programmer i nanoteknologi/-vitenskap, petroleum-/ prosessteknologi, farmasi, miljø- og ressursfag og integrert lektorutdanning.

For nye studenter på bachelorprogram høsten 2016 :::>

Prøv kjemi

Nyhet

På jakt etter snarveier til ønskelige substanser

André Marcel Bienfait disputerte fredag 06.05.2016 for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Aspects of Organolanthanide Redox-Chemistry”.

ENERGIX

Fra lignin til drivstoff

27 millioner til ENERGIX-prosjekter – skal endre produksjon av solceller og biodrivstoff. ...

Nyhet

Kjemiske reaksjoner som kan danne naturstoffer fra havet

Weidong Shang disputerte fredag 29. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Syntheses and reactivity of some functionalized alkenones”.

Grønn kjemi

Bioolje fra alminnelig norsk gran

Stipendiat Camilla Løhre henter biodrivstoff fra sagspon.

Erasmus Mundus fellesgrad:

Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

Hjørdis Skår

Ikkje vent til den dagen masteren er levert før du tenker på kva du skal bruke utdanninga di til! Ta sjølv kontakt med næringslivet på eit tidleg stadium- dei kjem ikkje på universitetet og hentar deg...
Hjørdis Skår
Forskar