Hjem
Click

Kjemisk institutt

Besøk oss i Realfagbygget, Allégaten 41

Instituttet tilbyr undervisning gjennom to bachelor- og fire master-program, og doktorgradsutdanning.

Vi deltar i mange tverrfaglige programmer på bachelor- og masternivå innen nanoteknologi/-vitenskap, petroleum-/ prosessteknologi, farmasi, miljø- og ressursfag og integrert lektorutdanning.

Studieveiledning       


            

               
Åpen dag 2016
Tag - KALENDER Created with Sketch. mar 09

Fagdag ved Kjemisk institutt

Kjemi er sentralt for å løse utfordringer innen medisin, industri og nye energiformer. Kan forbindelser i bær, planter og marine organismer være ledetråder til nye medisiner? Kan fremtidens katalysatorer redusere vårt ressursbehov?

Nyhet

Kjemiske reaksjoner som kan danne naturstoffer fra havet

Weidong Shang disputerte fredag 29. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Syntheses and reactivity of some functionalized alkenones”.

Dr. Deng

Bedre pålitelighet i kjemisk modellering

Baichuan Deng disputerte torsdag 29. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Multivariate analysis and model population analysis in chemical modeling».

Grønn kjemi

Bioolje fra alminnelig norsk gran

Stipendiat Camilla Løhre henter biodrivstoff fra sagspon.

Eurobachelor®

Eurobachelor® ved Kjemisk institutt.

Kjemisk institutt tilbyr Eurobachelor® i kjemi.

Erasmus Mundus fellesgrad:

Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

Kalender

Hjørdis Skår

Ikkje vent til den dagen masteren er levert før du tenker på kva du skal bruke utdanninga di til! Ta sjølv kontakt med næringslivet på eit tidleg stadium- dei kjem ikkje på universitetet og hentar deg...
Hjørdis Skår
Forskar