Besøk oss

i Realfagbygget, Allégaten 41

 

Ansatte                                                 UiB og meg

 

Studieveiledning

 

Mi Side                                  

Instituttet tilbyr undervisning gjennom to bachelor- og fire master-program, og doktorgradsutdanning.

Vi bidrar med mange ressurser i tverrfaglige programmer på bachelor- og masternivå: nanoteknologi/-vitenskap, petroleum-/ prosessteknologi, farmasi, miljø- og ressursfag og integrert lektorutdanning.

Erasmus Mundus fellesgrad:

Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).

Hjørdis Skår

Ikkje vent til den dagen masteren er levert før du tenker på kva du skal bruke utdanninga di til! Ta sjølv kontakt med næringslivet på eit tidleg stadium- dei kjem ikkje på universitetet og hentar deg...
– Hjørdis Skår

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"