Hjem
Click

Kjemisk institutt

NY DOKTORGRAD

Fornybart drivstoff og kjemikalier fra norsk gran

Camilla Løhre disputerer fredag 27. Januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The effect of input material pretreatment on product yield and composition of bio-oils from LtL-solvolysis – A continuous process for organosolv fractionation of lignocellulosic biomass and...

NY DOKTORGRAD

Fra trevirke til biodrivstoff og kjemikalier

Mikel Oregui Bengoetxea disputerer onsdag 21. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Formic acid aided catalytic lignin conversion in ethanol and formic acid”.

Ny doktorgrad

Syntesestudier mot nye reseptorblokkere

Markus Baumann disputerer onsdag 14. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Synthesis of Bicyclic CXCR4 Antagonists”.

Undervisningsprisen 2015/2016

Bjørn Grung er årets underviser

Roses for varierte forelesninger og evne til å løfte ferske studenter. Bjørn Grung ved Kjemisk institutt får årets undervisningspris på MatNat.

Ny doktorgrad

Kromatografi og kjemometri som verktøy for å analysere fettsyreprofiler

Chenchen Lin disputerer tirsdag 20. september 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Multivariate analysis of human serum fatty acid profiles”.

Erasmus Mundus fellesgrad:

Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"