Hjem
Click

Kjemisk institutt

               

Besøk oss i Realfagbygget, Allégaten 41

Instituttet tilbyr undervisning gjennom to bachelor- og fire master-program, og doktorgradsutdanning.

Vi deltar i mange tverrfaglige programmer på bachelor- og masternivå innen nanoteknologi/-vitenskap, petroleum-/ prosessteknologi, farmasi, miljø- og ressursfag og integrert lektorutdanning.

Studieveiledning

Kjeminytt

ENERGIX

Fra lignin til drivstoff

27 millioner til ENERGIX-prosjekter – skal endre produksjon av solceller og biodrivstoff. ...

Nyhet

Kjemiske reaksjoner som kan danne naturstoffer fra havet

Weidong Shang disputerte fredag 29. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Syntheses and reactivity of some functionalized alkenones”.

Grønn kjemi

Bioolje fra alminnelig norsk gran

Stipendiat Camilla Løhre henter biodrivstoff fra sagspon.

Eurobachelor®

Eurobachelor® ved Kjemisk institutt.

Kjemisk institutt tilbyr Eurobachelor® i kjemi.

Erasmus Mundus fellesgrad:

Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL).

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"