Hjem
Click

Klinisk institutt 1

Velkommen til Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger, og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning og forskning knyttet til billeddannende analyser.

Instituttet består av elleve seksjoner. Disse omfatter fagene ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftalmologi (øye), dermatologi (hud), gastroenterologi, gastrokirurgi, ernæring og nefrologi.

Studier hos Klinisk Institutt 1 (K1)

K1 er involvert i profesjonsutdanningen for leger, masterutdanning og bachelorutdanning, og har ansvaret for 48 studieemner. Det er hovedsakelig emner innen medisinstudiet og studieprogrammene i ernæring. Vi har også noen få emner som undervises for odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Se oversikt over studieemner hos K1.

NYHET

- En møteplass for ernæringsforskning og utdanning

- Senteret skal bli en møteplass som gir merverdi, sa instituttleder ved Klinisk institutt 1, Nils Erik Gilhus, på åpningen av det nye Senter for ernæring.

FORSKNING | KOSTHOLD

Fisk er medisin

Laks, sild og sei inneholder ikke bare sunne fettsyrer. Fisk har også sunne proteiner som motvirker høyt blodsukker, kolesterol og hjerte-karsykdommer.

SFF

I finalerunden for å få fremragende-status

Fire sentre ved UiB er med i andre runde om å få den prestisjetunge tittelen som Senter for fremragende forskning (SFF).

FORSKING | MEDISIN

Genfeil peikar mot Alzheimers-løysing

Forskarar frå UiB har funne eit protein som er viktig for å forstå korleis sjukdommar som Alzheimers oppstår.

Publikasjon

Forsking på akuttkirurgi i verdsklasse

To artiklar med forfattarar ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen (UiB) fekk plass då The Lancets jubileumsnummer 10.000 kom ut nyleg.

Forskergrupper

Forskningsgrupper er ryggraden i medisinsk forskning. De gjør forskningen bedre, mer målrettet og triveligere. Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer.

K1 er organisert i 11 seksjoner. Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både seksjoner, institutt og institusjoner. Få en oversikt over K1s forskergrupper her.

Utstrakt virksomhet

Instituttet er forankret i hele Vest-Norge, med sentre for utdanning og forskning i Bergen, Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand.