Hjem

Det medisinske fakultet

Elektive perioder i medisinstudiet

Ny studieplan for medisin inkluderer elektive perioder der studenter fra tredje til sjette studieår kan velge emner etter interesse.

I medisinstudiet inngår elektive fireukers perioder med valgfrie emner. Hver periode har et omfang på seks studiepoeng. Disse periodene er plassert de fire første ukene av vårsemestrene (januar). De elektive periodene er ment å være kompetansegivende for videre karriere, og studentene får mulighet til å bygge seg en profil for fordypende elementer i studiet. Du kan velge ett til to emner du vil ta hver periode eller du kan søke om å ta emner ved andre fakultet. Merk at i løpet av siste elektive periode skal alle elektive studiepoeng være oppnådd. Under finner du mer informasjon om emnene vi tilbyr ved Det medisinske fakultet. Har du spørsmål finner du kontaktinformasjon til høyre på siden. 

Emner 

Studentweb er åpent for søknad til valgfrie emner som tilbys ved Det medisinske fakultet fra 23. oktober til 31. oktober. I moduler i gruppen for Medisinstudiet (PRMEDISIN) i MittUiB ligger det informasjon om opptaket og en «oppskrift» på hvordan dere foretar prioriteringen i Studentweb (krever innlogging i MittUiB).

Hele perioden (6 studiepoeng):

 • ELMED218 - Innføring i medisinsk pedagogikk
 • VALGTVEPS-A – Felles praksisemne i aldersmedisin (NB. Undervisning i februar, se mer informasjon lenger ned på siden).

De to første ukene (8. januar til 19. januar):

 • ELMED204 – Dyreassistert terapi og assistanse
 • ELMED207 – Maritim medisin
 • ELMED209 - Arbeidsmedisin i utviklingsland (nettbasert undervisning i mars)
 • ELMED212 - Fjellmedisin
 • ELMED310 - Equity and fairness in health – an applied approach
 • ELMED311 - Global tuberkulose epidemiologi og intervensjonar 
 • ELMED313 - Introduksjon til regresjonsmodellar med Stata (NB. for alle medisinstudenter i elektiv periode)

De to siste ukene (22. januar til 2. februar):

 • ELMED208 - Abdominal og akutt ultralyd 
 • ELMED209 - Arbeidsmedisin i utviklingsland (nettbasert undervisning i mars)
 • ELMED211 - Subjektive lidelser i medisinsk praksis
 • ELMED217 - Den akutt sjuke gamle pasienten
 • ELMED301 – Praktisk oftalmologi 
 • ELMED303 – Framtidsmedisin
 • ELMED308 – Fordjupingskurs i palliativ medisin 
 • ELMED309 - Epidemiologiske helsedata – teori og praksis (NB. for alle medisinstudenter i elektiv periode)
 • INTH314 - Applied economic evaluation in health care
 • INTH344 - Migration and health

Kommende emner

 • ELMED219 - Introduksjon til berekningsorientert medisin og biomedisinsk ingeniørfag (januar 2019)
 • ELMED304 - Fordypningskurs i patologi (januar 2019)
 • ELMED318 - Multimodal bildediagnostikk i moderne kreftbehandling (januar 2019)

Forklaring til emnekoder og tidspunkt emnene tilbys

Hvert av emnene som er spesielt opprettet for de elektive periodene har en emnekode (ELMED). For enkelhetsskyld er disse delt inn med koder, der koden 200 betyr at emnet er for alle og koden 300 at det er fra og med 4. studieår. ELMED301 Praktisk oftalmologi er for eksempel et emne for studenter fra og med fjerde studieår. I tillegg kan det være oppgitt spesielle krav til forkunnskaper, som gjennomgått undervisning i et bestemt semester. For eksempel er det for ELMED301 Praktisk oftalmologi oppgitt som krav til forkunnskaper at undervisning i øyesykdommer i 7. semester (MED7) er gjennomgått. 

Unntaket er emnene ELMED309 og ELMED313 som kan tas av alle medisinstduenter som skal ha elektiv periode. Se også kommentar i parentes i listen over emner.

De emnene som er på tre studiepoeng vil tilbys enten i de to første ukene av perioden eller i de to siste ukene av perioden. Unntaket er ELMED209 Arbeidsmedisin, dette er et emne som tar utgangspunkt i en MOOC (nettbasert) som går i mars, men inkluderer frivillige samlinger lagt til januar. Emnet kan erstatte et emne i de to første ukene eller de to siste ukene i elektiv periode. I emnet ELMED218 vil undervisningen ("praksis") være spredt utover semesteret, med avsluttende vurdering i slutten av semesteret, det samme gjelder VALGTVEPS/VALGTVEPS-A som er et tverrfaglig emne.

I 2018 har emnet VALGTVEPS-A timeplanlagt undervisning i februar, og vil derfor passe best for de som ikke har annen timeplanlagt undervisning i februar (kull 13A). Emnet VALGTVEPS-A er likt emnet VALGTVEPS, men innebærer mer pensum enn VALGTVEPS og gir derfor 6 studiepoeng (en hel elektiv periode). Merk at detaljert timeplan blir publisert 1. desember. 

Valg av emner

De valgfrie emnene som tilbys ved Det medisinske fakultet ligger under fanen "Emner". De emnene som er på tre studiepoeng vil tilbys enten i de to første ukene av perioden eller i de to siste ukene av perioden. Oppmeldingsfrist for emnene fakultetet tilbyr i de elektive periodene er lagt til høsten før perioden, dette fordi emnene skal gå i januar, før den faste semesterregisteringsfristen ved UiB. Se faktaboks til høyre på denne siden.    

Om opptaket til emner i januar 2018 (kull 15, kull 13A og kull 13B)

I Studentweb velger dere en prioritert liste over emner dere ønsker å ta og etter at fristen 31. oktober er ute vil vi foreta et opptak til emnene, for emner med mange søkere foretar vi loddtrekning.

I moduler i gruppen for Medisinstudiet (PRMEDISIN) i MittUiB ligger det informasjon om opptaket og en «oppskrift» på hvordan du foretar prioriteringen i Studentweb (krever innlogging i MittUiB). Dersom du har spørsmål om emneprioriteringen etter å ha lest «oppskriften» kan du ta kontakt på info@med.uib.no  

Emner ved andre fakultet og læresteder?

I de elektive periodene i løpet av studiet har du også mulighet til å ta emner ved andre fakulteter eller læresteder. Da er du selv ansvarlig for å søke om forhåndsgodkjenning for emne du vil ta, og å få meldt deg opp i emnet. Husk at semesterregistreringsfristen ved UiB er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Det er også mulig å få innpasset emner som er tatt etter oppstarten på medisinstudiet ved UiB, som ikke allerede inngår i graden. 

Du finner en liste over emner som har blitt forhåndsgodkjente på MittUiB (krever innlogging), merk at du må søke om forhåndsgodkjenning selv om du finner et emne du vil ta på listen. Denne listen oppdateres jevnlig, og emner vil bli lagt til og kan også bli tatt ut av listen. 

Merk at om du skal ta et emne ved et annet fakultet/lærested er du selv ansvarlig for å sjekke at undervisning eller eksamen i emnet ikke kolliderer med obligatorisk undervisning eller eksamen i emner på medisinstudiet. Eksamen i et emne som skal innpasses i elektiv periode gir ikke gyldig fravær fra de ordinære emnene i medisinstudiet.

Søknad om forhåndsgodkjenning og innpassing

Dersom du får forhåndsgodkjenning for å ta et emne ved et annet fakultet eller læreinstitusjon må du også huske å søke om endelig godkjenning etter at emnet er bestått. Husk også at dersom du får forhåndsgodkjenning er du selv er ansvarlig for å melde deg opp til emnene du har fått forhåndsgodkjenning for.

Vær oppmerksom på at dersom du har fått innpasset emner du har tatt tidligere, kan studiepoengproduksjonen din bli mindre enn det Lånekassen regner som fulltidsstudium per år. Dette er en sak mellom deg og Lånekassen. På Lånekassens sider finner du nyttig informasjon om omgjøring av lån til stipend. Les mer om godkjenning av tidligere emner her. 

Student ved annet fakultet/lærested?

Noen av emnene er åpne for studenter ved andre studieretninger enn medisin, dette vil framgå av emnebeskrivelsene. Dersom du er student ved en annen studieretning og vil ta et av emnene som tilbys i elektiv periode må du søke hospitantopptak, du finner informasjon om hospitantstudierett på våre nettsider.

Første elektive periode

Våren 2018 er første gang vi tilbyr elektive perioder for studentene på ny studieplan. Etter hvert vil periodene gjelde for studenter på sitt 3., 4., 5., og 6. studieår. Hver student skal til sammen ta 18 valgfrie studiepoeng i løpet av de elektive periodene. Det legges opp til at studentene skal velge en elektiv periode til arbeid med hovedoppgaven i tillegg til den perioden i studiet der det er avsatt tid til hovedarbeidet med oppgaven (10. semester).

Først ute er kull 13A og 13B og kull 15 med elektiv periode i januar 2018. Kull 14A og 14B skal på dette tidspunktet ha tilpassede emner knyttet til overgangen mellom gammel og ny studieplan og skal derfor ha sin første elektive periode i januar 2019.

Ofte stilte spørsmål 

Her har vi samlet svar på noen spørsmål knyttet til de elektive periodene og de valgfrie emnene som kan tas i perioden. Finner du ikke det du lurer på? Ta gjerne kontakt med info@med.uib.no

 • Hvilke emner kan jeg ta i de elektive periodene? I løpet av våren 2017 vil du finne en oversikt over valgfrie emner som tilbys ved Det medisinske fakultet på våre nettsider. I tillegg til emnene som tilbys ved fakultetet kan du søke om å få innpasset/forhåndsgodkjent emner du har tatt eller vil ta ved andre fakulteter eller høgskoler og universiteter.

 

 • Når skal jeg ha første elektive periode? Kull 15, kull 13A og kull 13B skal ha første elektive periode i januar 2018, kull 14A og 14B har overgangsemne i denne perioden. I januar 2019 er første gang alle kullene fra tredje til sjette studieår skal ha elektiv periode.

 

 • Kan jeg ta emner ved andre fakulteter eller høgskoler/universitet? Ja, du kan søke om ta andre emner ved UiB og ved andre læresteder. Komiteen for de elektive periodene vurderer emner etter nivå, faglig overlapp og relevans. Søknadsskjema finner du her. Husk relevant dokumentasjon som (link til) emnebeskrivelse. Husk også at dersom du får forhåndsgodkjenning er du selv er ansvarlig for å melde deg opp til emnene du har fått forhåndsgodkjenning for.    

 

 • Kan jeg få innpasset emner som jeg har tatt tidligere i studiet? Ja, du kan få innpasset emner (etter søknad) som er tatt etter at du startet på medisinstudiet ved UiB, men ikke emner som er tatt før oppstart på studiet. Søknadskjema finner du på denne siden (se «Innpassing, godkjenning og fritak», «Søknad om innpassing av tidligare utdanning i grad»). Vær oppmerksom på at dersom du har fått godkjent fritak fra enkeltemne, kan studiepoengproduksjonen din bli mindre enn det Lånekassen regner som fulltidsstudie per år. Dette er en sak mellom deg og Lånekassen.  Les mer om godkjenning av tidligere emner her. 

 

 • Kan jeg skaffe meg en egen praksisplass? Nei. Emnene som tas i en periode skal utgjøre seks studiepoeng og må være tilknyttet et læringssted. Men, det er selvsagt mulig å ta et emne som inneholder praksis/hospitering, og flere av emnene som vil tilbys ved Det medisinske fakultet vil inneholde hospitering eller praksis.

 

 • Hva skjer dersom jeg stryker i et emne eller ikke kan møte til eksamen? Om det tilbys ny eksamen eller ikke vil være opp til de emneansvarlige, så lenge det ikke er snakk om skriftlig skoleeksamen (da er det krav til at det tilbys ny vurdering).  Dersom du ikke består et emne i den elektive perioden kan et annet emne (andre elektive emner eller emner godkjent av komiteen ved andre fakultet) erstatte dette emnet. Du må ha oppnådd alle de 18 studiepoengene knyttet til elektiv periode innen 12. semester for A-kull og 11. semester for B-kull.

  Ved skriftlig skoleeksamen må det tilbys ny eksamen ved gyldig fravær jf. § 6.11 Ny vurdering i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.

 

Retningslinjer for de elektive periodene

Retningslinjer for de elektive periodene. Vedtatt i Programutvalg for medisinstudiet (PUM) 7. desember 2016, revidert i PUM 7. juni.

1. Emner ved Det medisinske fakultet i de elektive periodene

a. Emnene som blir innmeldt (ved Det medisinske fakultet) må være forankret i et institutt og inkludere emnebeskrivelse. Emnene vurderes som bestått/ikke bestått.

b. Emnebeskrivelsene må vedtas av Programutvalg for medisinstudiet.

c. Emnene bør være på tre studiepoeng (to uker) eller seks studiepoeng (fire uker).

2. Innpassing av tidligere emner

a. Studenter kan få innpasset emner (etter søknad) som de har tatt etter at de startet på medisinstudiet ved UiB, men ikke emner som er tatt før oppstart på studiet.

b. Studenter som har tatt emnet Global helse i «friterminen» kan få dette innpasset i de elektive periodene.

3. Emner ved andre fakulteter/læresteder

a. Studenter kan, etter søknad, ta emner ved andre læresteder.

b. Det vil bli gjort individuell vurdering av emner tatt ved andre fakulteter og læresteder. Denne vurderingen må basere seg på nivå, faglig overlapp og relevans og blir gjort av komiteen.

c. Komiteen lager en liste over emner ved andre fakultet ved UiB som er forhåndsgodkjent av komiteen og som kan være veiledende for studenten.

d. Dersom en student får et emne forhåndsgodkjent vil emnet havne på listen over aktuelle emner (se punktet over).

e. Emner som skal godkjennes må være tilknyttet et lærested og gi studiepoeng. Individuelle opplegg, slik som for eksempel praksisplass / hospitering ved helseinstitusjon, organisert av studenten selv vil ikke bli godkjent.

4. Hovedoppgaven

a. En av de elektive periodene (fire uker), i 4. eller 5. studieår, skal brukes til arbeidet med hovedoppgaven.

5. Progresjon

a. I løpet av siste elektive periode skal alle elektive studiepoeng være oppnådd.