Hjem
Det medisinske fakultet
Valgemner

Elektiv periode

Medisinstudiet og master i klinisk ernæring inkluderer elektive perioder der studenter kan velge emner etter interesse. På denne siden finner du generell informasjon om de elektive periodene/valgemner, opptak og frister, og lignende. Spesifikk informasjon knyttet til elektiv periode i medisinstudiet og elektiv periode i master for klinisk ernæring finner du på informasjonssidene

Hovedinnhold

Våren 2023 er elektiv periode fra 2. januar til 27. januar. 

Spørsmål? Ta kontakt med oss på elektiv.med@uib.no

Informasjon om opptaket og oppmelding i emner

Frist for å melde seg på og av emner er 14. desember.

1. Logg inn i Studentweb. Du skal ikke sette opp en prioritert liste over emnene du ønsker å ta, men melder deg direkte opp i emnene inne i Studentweb. Det er mulig å melde seg opp (og av) emner mellom 14. november og 14. desember.  

2. Aktive emner:

 • Her skal du melde deg til emnene du ønsker å ta.
 • Du må gjennom flere trinn for å få en komplett melding til både undervisning og eksamen.

3. Søk frem emnet du ønsker å ta. Det enkleste er å søke på emnekoden som du finner på nettsiden.

 • En oversikt over emner medisinstudenter kan ta finnes i Mitt UiB (i emnesiden for medisinstudiet)
 • En oversikt over emner studenter på masterprogrammet i klinisk ernæring kan ta finnes i Mitt UiB (i emnesiden for master for klinisk ernæring).
 • Du får også opp treff ved å søke på deler av emnekoden, fks «ELMED», eller du kan se på emneoversikten på nett. 

4. Velg emnet:

Du må trykke på Velg ved det emnet du ønsker å melde deg til.

Hvis det ikke er mulig å velge emnet, vil det stå det hvorfor du ikke kan melde deg. Det kan fks skyldes at du ikke oppnår kravene til forkunnskaper eller at emnet er fullt allerede.

5. Undervisning og eksamen:

 • Når du har valgt et emne, kommer det opp en sekvens med flere trinn.
 • Du må velge både undervisning og eksamen. Merk at du noen ganger må scrolle ned for å se og velge aktivitet.
 • Ønsker du å melde deg til flere emner kan du nå søke opp et nytt emne og gjenta trinnene beskrevet over.
 • Til slutt trykker du på Fullfør.
 • MERK: du er selv ansvarlig for å sjekke om undervisningen i emnene er de to første ukene eller de to siste ukene av elektiv periode. Du kan melde deg opp til ett emne i hver periode. 

6. Kvittering med status: Siste trinn er en kvittering med status for melding til undervisning og eksamen.

7. Sjekk om du er ferdig:

 • Når du er meldt til et emne, vises dette ved to grønne haker til høyre i raden for et emne. Disse to grønne hakene indikerer at du har meldt deg til både undervisning og eksamen.
 • Ser du et rødt kryss her er det noe som mangler.
 • Du kan trykke hvor som helst i den grå boksen for å se detaljer for undervisning og eksamen. Du kan også gjøre endringer eller trekke deg fra emnet.

Det er mulig å melde seg opp (og av) elektive emner mellom 14. november og 14. desember.  Studentweb åpner for ordinær semesterregistrering mandag 12. desember, man kan da melde seg opp i åpne emner ved andre fakultet.

Avmelding?

Fram til 14. desember kan du melde deg både på og av emner. Timeplanen publiseres 1. desember, og etter man er meldt til emnet får man tilgang til emnesiden i Mitt UiB. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med hvordan undervisningen i emnet er i god tid før fristen for opp- og avmelding 14. desember.

Det er mye planlegging knyttet til gjennomføringen av emnene, og det er derfor viktig at emneansvarlige vet hvor mange studenter de skal planlegge for. Etter 14. desember tar emneansvarlige utgangspunkt i at antallet studenter er det samme som det blir i januar, og det er derfor ikke mulig å melde seg av etter det.