Hjem
Det medisinske fakultet

Skjema

Last ned skjema frå Informasjonssenteret for studentar her.

Innlevering i informasjonssenteret

Alle skjema du finn på denne sida kan leverast i Informasjonssenteret for studentar, eller du sender det inn via UiB si elektroniske skjemaløysing "skjemaker".

Elektronisk levering av papirskjema

Du kan fylle ut skjemaet elektronisk og sende det til: post@med.uib.no 
Skjema for særoppgåva på medisinstudiet kan du sende til: info@med.uib.no 

Skjema som krev underskrift kan du fylle ut elektronisk, skrive ut og signere, for deretter å skanne og sende inn per e-post. 

For å fylle ut skjema elektronisk treng må du ha installert programmet Adobe Reader. Adobe Reader kan du laste ned gratis her.  

Innsending med ordinær post

Ferdig utfylt skjema kan sendast til:

Universitetet i Bergen
Det medisinske fakultet
Postboks 7804
5020 Bergen

Utveksling

Søknad om delstudium i utlandet

SøknadsWeb

Søknad om førehandsgodkjenning av delstudium i utlandet

Bokmål Nynorsk

Søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet

Bokmål Nynorsk 

Søknad om støtte til studieopphald i utlandet 

Bokmål Nynorsk

Søknad om utplassering i Uganda eller Thailand (medisin)

Bokmål Nynorsk

Eksamen

Klage på karakterfastsetting/
Appeal for new assessment of grade
Bokmål Nynorsk English

Tilrettelegging til eksamen/
Application form for special arrangements in examinations
Elektronisk skjema

Studentbekreftelse

Stadfesting av studentstatus får du enten ved å vende deg i Informasjonssenteret eller ved å fylle ut sende inn dette skjemaet.

Innpassing, godkjenning og fritak (tidligere utdanning)

Søknad om innpassing av tidligare utdanning i grad/
Application for specific recognition of former education into degree
Bokmål Nynorsk English

Opptak og studierett 

Søknad om hospitantstudierett/
Application for visiting students
Bokmål  English

Søknad om godkjenning av utanlandsk utdanning for opptak til masterprogram
Bokmål Nynorsk 

Medisinstudiet

Valtermin

Søknad om opptak til Global helse
Bokmål Nynorsk  

Hovedoppgåve

Veiledningskontrakt - Melding om valg/endring av hovedoppgave 
Bokmål

Veiledererklæring
Bokmål Nynorsk

Praksis

Skjema for oppgjør etter praksisreiser 
Bokmål Nynorsk

Elektiv periode

Skjema for forhåndsgodkjenning av emner

Bokmål Nynorsk

Skjema for å søke endelig godkjenning/innpassing av emner (samme skjema som for øvrig innpassing ved fakultetet)

Bokmål Nynorsk