Hjem
Det medisinske fakultet
Skjemasamling

Skjema

Skjema for studentar ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Eksamen

Klage på karakterfastsetting/
Appeal for new assessment of grade
Bokmål Nynorsk English

Be om begrunnelse på eksamensresultat
Bokmål

Tilrettelegging til eksamen/
Application form for special arrangements in examinations
Elektronisk skjema

Studentbekreftelse

Stadfesting av studentstatus bestiller du på Studentweb. Har du behov for meir utfyllande studentbekreftelse kan du bruke dette skjemaet.

Vitnemål og karakterutskrift

Karakterutskrift bestiller du på StudentWeb.

Studentar på 2-årige masterprogram må bestille vitnemål etter fullført grad. Alle andre får vitnemålet tilsendt etter siste eksamenssensur er registrert. Du kan også dele dine resultat via Vitnemålsportalen. 

Innpassing, godkjenning og fritak av tidlegare utdanning

Søknad om innpassing av tidligare utdanning i grad/
Application for specific recognition of former education into degree
Søknadsskjema

Opptak og studierett 

Søknad om hospitantstudierett/
Application for visiting students
Bokmål  English

Utveksling

Søknad om delstudium i utlandet
SøknadsWeb

Søknad om førehandsgodkjenning av delstudium i utlandet
Bokmål Nynorsk

Søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet
Bokmål Nynorsk 

Søknad om støtte til studieopphald i utlandet 
Bokmål Nynorsk

Søknad om utplassering i Uganda eller Thailand (medisin)
Bokmål Nynorsk

Valtermin (medisinstudiet)

Søknad om opptak til Global helse
Bokmål Nynorsk  

Hovedoppgåve (medisinstudiet)

Veiledningskontrakt - Melding om valg/endring av hovedoppgave 
Bokmål

Veiledererklæring
Bokmål Nynorsk

Signert veiledererklæring lastes opp i mappe i MittUiB.

Elektiv periode (medisinstudiet)

Skjema for forhåndsgodkjenning av emner
Bokmål Nynorsk

Skjema for å søke endelig godkjenning/innpassing av emner (samme skjema som for øvrig innpassing ved fakultetet)
Søknadsskjema